NieuwsGeloof is vertrouwen

Vertrouwen

Geloof is vertrouwen, is een uitspraak van de onlangs overleden predikant Cossee. Hij maakte deel uit van mijn familie en in onze nagedachtenis aan hem kwamen we op deze woorden. Goed beschouwd is het bijzonder dat we hier in het Nederlands twee verschillende woorden voor gebruiken. Laten we enkele voorbeelden uit andere talen nemen. We kennen fides in het Latijn, la foi in het Frans, la fe in het Spaans en faith in het Engels. In al deze woorden zit zowel de betekenis geloof als vertrouwen, de verbinding van deze begrippen is hiermee dus al weergegeven in de taal. 

Geloof in elkaar, we hebben het omschreven als één van de kernwaarden in onze school. Ook hierbij kun je stellen dat als je gelooft in elkaar, je elkaar vertrouwt. Het klinkt logisch en gemakkelijk, maar toch gaat dit niet altijd vanzelf. Verschillen in opvattingen, culturen of  achtergronden kunnen het vertrouwen op de proef stellen. 

Ik wens hierbij ieder dan ook geloof en vertrouwen in elkaar en met elkaar, in het bijzonder voor het nieuwe jaar 2022. 

Rieneke Brouwer
Conrector havo/atheneum