NieuwsGele slippers

Gele slippers

“Eenieder bewandelt de weg die bij zijn voeten wordt gelegd”, staat geschreven in een heilig schrift uit een oude oosters religie van zo’n 3.000 jaar geleden. Ik kwam het tegen in een boek van Kader Abdolah waarin de hoofdpersoon gele slippers maakt voor een onbereikbare liefde. Zijn land is getekend door onderdrukking en oorlog, de gele slippers brengen hem telkens weer op een pad in zijn leven dat hij niet voorzien heeft. Hij volgt zijn pad en haalt kracht en inspiratie uit de woorden van god in dit heilige schrift:

Ik zal je sterken door mijn aanwezigheid.
Ik zal je bijlichten op het pad dat gij in deze wereld hebt te gaan.
Ik zal je doen inzien.
Ik zal je bijstaan.

Dit verhaal heeft me geïnspireerd omdat deze eeuwenoude tekst nog steeds zo actueel is. Ieder mens bewandelt zijn eigen pad in voor- en tegenspoed. Ieder mens wordt daarbij gevoed door kracht en inspiratie. In het christendom is de bron hiervan de Bijbel. 

Ook in deze bijzondere tijd ondervinden we voor- en tegenspoed, ieder beleeft dit op zijn eigen manier. Dit kan dichtbij zijn, op school of in het gezin, of in breder verband op landelijk op misschien wel wereldniveau. 

Wellicht denkt u nog eens aan de gele slippers als het leven anders loopt dan voorzien.

Ik wens u veel kracht en inspiratie op uw pad. 

Rieneke Brouwer
Conrector AH