NieuwsEvaluatie ontruimingsoefening VMBO

Evaluatie ontruimingsoefening VMBO

Maandag 11 november 2019 ging om 9.35 uur het ontruimingsalarm af. Er was brand in lokaal 3.06 het kooklokaal op de derde verdieping. Gelukkig was het een oefening. De ontruiming verliep snel ondanks dat wat personen tegenwerkten (dit was vooraf afgesproken voor de oefening). Ook lag er voor de oefening een leerling met zogenaamd een gebroken been onderaan een trap. De bhv-ers hebben dit keurig opgelost door de tegenwerkende personen naar buiten te krijgen en de leerling met gebroken been te helpen totdat de ‘hulpdiensten’ het overnamen. De bhv-ers hebben een goede oefening gedraaid.

De speerpunten deze ontruimingsoefening waren:

  • Meld je met je complete klas bij de verzamelplaatsleider en meld vermiste leerlingen (dit zijn geen absenten).
  • Houd de bruggen bij het vmbo vrij.
  • Houd de aanrijroute voor de brandweer ruim vrij.

Wat ging goed:

  • De bruggen waren helemaal vrij en de aanrijroute voor de hulpdiensten ook.
  • De bhv-ers zijn goed geoefend en weten wat er van hun verwacht wordt.
  • Het gebouw was in korte tijd helemaal ontruimd.

Leermomenten waren:

  • Het eerste speerpunt is niet helemaal gelukt: Meld je met je complete klas bij de verzamelplaats leider en meld vermiste leerlingen (dit zijn geen absenten). 
  • Sommige leerlingen zijn toch geneigd om aan de wandel te gaan als de docent de andere kant op kijkt. Blijf bij je groep en docent.
  • Heb je een klasgenoot in een rolstoel, laat de docent deze dan naar een veilige ruimte zo ver mogelijk bij het gevaar vandaan brengen. Een brandcompartiment houdt het vuur en rook zeker 30 minuten tegen. Een volwassene zal bij je klasgenoot blijven.

We kijken terug op een goede ontruimingsoefening, maar zien dat de ontruimingsoefening niet voor niets is geweest en dat we er met elkaar toch van kunnen leren.

Iedereen bedankt voor zijn inzet en medewerking.

Namens de preventiemedewerkers,
G. van Valkengoed en P. Schipper