NieuwsEnorme groei aantal instromers

Enorme groei aantal instromers

Inmiddels draait het doorstroomprogramma van TL naar havo al enkele jaren. Het doorstroomprogramma is erop gericht om leerlingen van TL goed te begeleiden bij een overstap naar de havo. Afgelopen jaren hebben we bijna elk jaar een verdubbeling gezien van het aantal deelnemers. De motivatie van de instromers is divers, maar veel voorkomend is het argument dat instromen een kortere weg is met een goede voorbereiding richting een hbo-studie.

Dit jaar zijn er achttien deelnemers, inclusief een instromer van een andere school. Een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. De ervaring heeft geleerd dat met name de vakken wiskunde B, Biologie en Nederlands in meer of mindere mate extra begeleiding vereisen. Daarnaast wordt er in de begeleiding aandacht gegeven aan plannen, zelfstandig werken en studeren op de domeinen. 

De begeleiding start al voor de overstap van TL naar havo met bijvoorbeeld lessenseries aangevuld met een bijspijker-tweedaagse waarbij de inhoud is afgestemd op de overstap naar de havo. Daarnaast houden de TL-mentoren gesprekken met leerlingen over een mogelijke overstap en geeft de coördinator voorlichting. 

Ons doel voor de komende jaren is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen verder te verbeteren, zodat de overstap voor de TL-leerlingen nog succesvoller verloopt.