NieuwsEerste LOS-dag bij havo en atheneum

Eerste LOS-dag bij havo en atheneum

Vorig schooljaar zijn we gestart met de LOS-dagen (Leerling-Ouder-School-dagen). Wij willen namelijk meer tijd vrijmaken voor de individuele leerlingbegeleiding en ouders de kans geven om in contact te komen met de school.  De pilot van afgelopen jaar leerde ons dat we een stap moesten zetten in duidelijkheid naar ouders toe en moesten zoeken naar een goede invulling van de dag.

Invulling van de LOS-dag

Voor de eerste LOS-dag heeft AH-Onderbouw gekozen voor twee invullingen, namelijk startgesprekken voeren met de leerlingen en ouders, en een opstart maken met Comprendo. Leerlingen werden met hun ouders uitgenodigd voor een startgesprek van 15 minuten. In de middag kreeg klas 1 een centrale aftrap rond de ontwikkelingen van hun persoonlijke kwaliteiten (Comprendo).

Terugblik

Als team kijken wij terug op een geslaagde dag. Wij schatten in dat 60% van de gesprekken gevoerd is met ouders erbij en dat 80% van de leerlingen een gesprek heeft gehad. Een hele verbetering ten opzichte van vorig jaar. Voor de volgende LOS-dag willen we ouders en leerlingen vragen om te wachten in de hal tot ze opgehaald worden. Nu wisten veel leerlingen in welk lokaal ze een gesprek hadden en liepen hier vast naar toe. Omdat we ook gesprekken voeren op de domeinen gaat dat ten koste van de privacy van andere leerlingen.

Wil jij als leerling of u als ouder op de volgende LOS-dag of op een donderdagmiddag een driehoeks- of een coachgesprek, stuur dan even een mailtje naar de coach van uw zoon of dochter.