NieuwsDeze week Cito 0 toetsen

Deze week Cito 0 toetsen

In de week van 23 tot 27 september maken alle brugklasleerlingen van het vmbo de Cito 0 toetsen. De uitslagen van deze toetsen laten zien waar uw kind staat aan het begin van de middelbare school.
Het onderwijs kan, mede met behulp van deze uitslagen, zoveel mogelijk op maat worden aangeboden. Aan het einde van klas 1 en klas 2 volgen de Cito 1 en Cito 2 toets. Op deze wijze kunnen we, los van de cijfers in Magister, de ontwikkeling van iedere leerling volgen. De uitslagen kunnen worden vertaald naar de referentieniveaus van taal en rekenen en het ERK niveau van Engels. Het ERK (Europees Referentiekader) beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst. De leerlingen krijgen de uitslag op papier mee naar huis.