Nieuws

Decanaat

05-11-2021
NieuwsDecanaat
Goed dat jij er bent!

Decanaat op het Corlaer College

De decaan helpt jou bij het kiezen van een vakkenpakket en een vervolgopleiding. Zij weten veel over verschillende vervolgopleidingen en toelatingseisen. Stel dus gerust al je vragen, want daar zijn ze voor.

Decanaat vmbo

De decaan van het vmbo zijn mevrouw Van Houten en de heer Korevaar. Zij geven voorlichting aan vmbo-leerlingen uit leerjaar 2 en 3 die een pakket of een richting gaan kiezen en aan vmbo-leerlingen uit leerjaar 4 die een vervolgopleiding gaan kiezen. Voor ouders worden er voorlichtingsavonden georganiseerd, zodat zij op de hoogte zijn van de keuzes die hun zoon of dochter moeten maken.

LOB-gesprekken

Alle vmbo-leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4 krijgen één of twee keer per jaar een LOB-gesprek met een docent. In dit gesprek wordt er met de leerling gesproken over vijf LOB-onderdelen. We proberen zoveel mogelijk dezelfde docent aan de leerling te koppelen.

LOB-onderdelen:

  1. Kwaliteiten
  2. Motieven
  3. Netwerken
  4. Loopbaansturing
  5. Werkexploratie.

Decanaat havo/atheneum bovenbouw

Gesprekken over studiekeuze

De decaan van havo/atheneum bovenbouw is mevrouw Oussoren. Zij heeft op dit moment gesprekken met de examenleerlingen over hun studiekeuze. Overweeg je een studie te doen met numerus fixus, dan is het goed om binnenkort bij haar langs te gaan. Je moet je namelijk vóór 15 januari inschrijven voor een numerus fixus studie. Bekijk hier alle hbo- en wo-studie met numerus fixus. Goed om te kijken of de studie van uw zoon of dochter ertussen staat.

Open dagen

Het is de tijd van open dagen! Om je te oriënteren op een vervolgstudie adviseren we je om open dagen te bezoeken. In voorkomende gevallen kun je hier vrij voor krijgen. Zit je in het vierde jaar, ook dan is het goed om je vast te oriënteren op een vervolgstudie en open dagen te bezoeken. Naast open dagen bieden instellingen soms ook meeloopdagen en proefstuderen aan. Helaas is een aantal van deze activiteiten nog online, maar niet allemaal. In onderstaande link vind je alle open dagen:

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen

Studiekeuzebeurs

Vrijdag 26 en zaterdag 27 november is er een studiekeuzebeurs in de jaarhallen in Utrecht. Er zijn ruim 60 studies op mbo- en hbo-niveau aanwezig.

www.studiekeuzebeurs.nl

Vragen?

Stel gerust je vraag aan één van onze decanen. Zij zijn bereikbaar per e-mail.

Mevrouw Van Houten: jvanhouten@corlaercollege.nl
De heer Korevaar: jkorevaar@corlaercollege.nl
Mevrouw Oussoren: loussoren@corlaercollege.nl