Nieuws

De maatschappelijke stages gaan beginnen!

09-10-2023
NieuwsDe maatschappelijke stages gaan beginnen!
Vmbo, havo en atheneum

De maatschappelijke stages gaan beginnen!

Als school vinden we het belangrijk dat we naar elkaar omkijken en wat voor een ander doen. Dat is belangrijk op school maar ook daarbuiten. De maatschappelijke stage is een manier om iets voor een ander te kunnen betekenen zonder dat daar iets tegenover staat. Op die manier kun je ervaren dat `geven` eigenlijk heel fijn is. Voor jezelf, maar zeker voor de ander.

De maatschappelijke stage is voor leerlingen uit leerjaar 3 van het vmbo en leerjaar 4 van havo en atheneum. De afgelopen weken zijn alle voorbereidingen getroffen. Komende week krijgen deze leerlingen een speciale les over de maatschappelijke stage (een aantal klassen heeft afgelopen week deze les al gehad). Deze eerste les is gelijk de aftrap voor de start van de maatschappelijke stage. De leerlingen krijgen toegang tot de website www.masplein.nl, waar ze een geschikte stage kunnen vinden of een door henzelf gevonden stage kunnen registreren. Daarnaast krijgt elke leerling binnenkort een stageboekje. Hierin staat alles nog eens samengevat en het dient tevens als logboek, waarin de voortgang van de stage moet worden bijgehouden. Het is belangrijk om dit boekje goed te bewaren!

Net als voorgaande jaren hopen we dat onze leerlingen waardevolle en plezierige ervaringen opdoen tijdens hun maatschappelijke stage. 

Coördinatoren van de MAS,
Marjelle Buitink (vmbo)
Lyane Oussoren (havo/atheneum)