NieuwsCursussen voor kinderen en ouders/opvoeders woonachtig in de gemeente Nijkerk

Cursussen voor kinderen en ouders/opvoeders woonachtig in de gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk biedt diverse cursussen en trainingen aan voor kinderen en hun ouders/opvoeders. In deze nieuwsbrief belicht de gemeente Nijkerk de trainingen die na de zomer starten. Wilt u meer informatie lezen en u of uw kind aanmelden kijk dan op www.pitnijkerk.nl.

Cursus ‘beter omgaan met pubers’ (voor ouders)

In de puberteit verandert er veel. Zowel voor kinderen als voor ouders. Voor ouders kan het lastig zijn om met de veranderingen om te gaan en daarin hun eigen rol te bepalen. Plotseling ontstaan hevige ruzies, het lukt niet meer om normaal met elkaar te praten of er ontstaan grotere problemen, zoals gameverslaving of een schoolachterstand. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en is voor ouders van kinderen van 11 tot 16 jaar. De training start op 2 september 2021.

Opvoedcursus Peuter in Zicht (voor ouders)

Peuter in Zicht is een opvoedcursus voor ouders van kinderen van 1 tot 4 jaar. Als ouder krijg je praktische tips en adviezen en is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Hierdoor merk je dat je niet de enige bent met vragen over de opvoeding van peuters. Je ervaart dat je door de cursus met meer kennis en plezier de ‘peuterpuberteit’ van je kind doorkomt. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en start op 7 september 2021.

Training ‘Bij Kameleon thuis’

Soms gebeurt er iets in een gezin en weet je kind niet zo goed wat hij of zij daar mee kan. Denk aan ruzies, een scheiding, iemand die al een tijdje ziek is of spanningen die ergens anders door ontstaan. Veel kinderen kunnen hier niet mee omgaan of denken zelfs dat het hun schuld is.
De training ‘Bij kameleon thuis’ leren kinderen dat ze niet de enige zijn bij wie er thuis iets is. In de groep leren ze spelenderwijs omgaan met emoties. Ze kunnen er ervaringen delen en een extra steuntje in de rug krijgen. Dit helpt hen om te gaan met de situatie thuis. De training is voor kinderen van 4-12 jaar en bestaat uit 9 bijeenkomsten en 2 (verplichte) ouderbijeenkomsten. De training start op 9 september 2021.

Kr8kidzz training 6-9 jaar en Kr8kidzz training 9-12 jaar

Voor sommige kinderen gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf. Zij kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Tijdens de training Kr8kidzz werken kinderen intensief aan hun sociale vaardigheden, weerbaarheid en het versterken van hun zelfvertrouwen. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten en 1 persoonlijk oudergesprek.

6-9 jaar: de training is voor kinderen in groep 3 tot en met 5 en start op 14 september 2021.
9-12 jaar: de training is voor kinderen in groep 6 tot en met 8 en start op 28 oktober 2021.

Sociale vaardigheidstraining

De training is voor jongeren van 12-16 jaar die niet lekker in hun vel zitten en zich onzeker voelen, op school of bij vrienden. Vindt uw kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen, zijn of haar mening te geven of wordt uw kind gepest? Of geldt juist het omgekeerde: dat ze zelf regelmatig betrokken zijn bij pesten, anderen plagen, de clown uithangen, of snel boos worden en ruzie maken? Dan is de sociale vaardigheidstraining een goede training om te leren omgaan met emoties. De training kan helpen om naar het eigen gedrag van uw kind te kijken en te leren hoe ze omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en start op 29 september 2021.

Cursus Opvoeden & Zo (voor ouders)

De cursus Opvoeden & Zo bestaat uit 6 bijeenkomsten voor ouders en verzorgers van kinderen van 4 tot 12 jaar. Je krijgt tips en adviezen over opvoeding en er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Hierdoor zul je merken dat je niet de enige bent die vragen heeft over de opvoeding. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en start op 5 oktober 2021.

Training faalangstreductie

Onder faalangst verstaan we spannings- en angstervaringen die optreden als jongeren iets van zichzelf moeten laten zien en anderen die prestatie vervolgens beoordelen. Het doel van de training is om jongeren tussen de 12-16 jaar met faalangst te begeleiden op weg naar meer zelfvertrouwen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en start op 5 oktober 2021.

Mindfulnesstraining ‘Aandacht werkt!’

De training helpt jongeren tussen de 6-11 jaar om door middel van mindfulness om te gaan met prikkels en minder vanuit automatisme te reageren op impulsen uit de omgeving. Door het volgen van deze training kunnen jongeren zich beter ontspannen. De training bestaat uit 8 lessen en 2 ouderavonden. De eerste les start op 7 oktober 2021 en de eerste ouderavond start op 14 oktober 2021.

Oppascursus Jeugd

Veel jongeren passen op kleine kinderen als bijbaantje. Het is iets waar ze vaak zomaar in rollen. Maar er komt nog best veel bij kijken. Daarom biedt het Jeugd- en Jongerenwerk een cursus ‘oppassen’ aan voor uw kind tussen de 12 en 16 jaar. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en start op 2 november 2021.

Boksen maakt beter

Door te boksen ontdekken jongeren op een plezierige manier hoe ze omgaan met uitdagingen. Tijdens het boksen leren ze vervolgens oefenen met andere manieren die voor uw kind beter kan werken. Door te boksen wordt de manier van denken en doen zichtbaar bij uw kind en ook ervaart uw kind een prettige manier om aan zichzelf te werken. Niet met woorden, maar door te doen! Hierdoor geeft boksen energie, waarbij uw kind sterker wordt in hoofd én lijf. De training bestaat uit 5 sessies van 1 uur en is voor jongeren van 12-18 jaar. De training start op 4 november 2021.