NieuwsCorlaer College opnieuw ‘Excellente School’ Atheneum – Havo

Corlaer College opnieuw 'Excellente School' Atheneum - Havo

Op donderdag 17 januari 2019 ontving het Corlaer College het predicaat excellente school voor zowel havo als atheneum. Voor de havo is dit het zesde jaar, voor het vwo het vierde. De jury Excellente Scholen – ingesteld door het ministerie van OCW – concludeert dat de school blijvend in staat is om met een innovatief onderwijsconcept goede tot zeer goede resultaten neer te zetten. In 2018 kreeg het vmbo ook al dit predicaat; daarmee blijven alle vijf afdelingen van de school excellent.

De jury heeft de school bezocht en gesproken met de schoolleiding, docenten en leerlingen. Er zijn lessen geobserveerd en de resultaten van de school zijn onder de loep genomen. Bij de uitreiking ontving het Corlaer College een rapport waarin de toekenning onderbouwd wordt. Zo’n rapport helpt de school ook om richting te geven aan het onderwijs voor de toekomst. Volgens de jury is duidelijk gebleken dat de organisatie van het onderwijs op het Corlaer College goed is doordacht en er op gericht is om een prettige en veilige omgeving te zijn waarin de leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen. Enkele voorbeelden die worden aangehaald in het rapport:

“Het excellentieprofiel sluit aan bij de behoeften van de leerlingen en het profiel past bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Het is dus relevant voor de doelgroep.”

“Er heerst een goed pedagogisch en didactisch klimaat in de school. Er is een duidelijke structuur en er zijn duidelijke regels.”

“Eigenaarschap wordt zowel bij docenten als bij leerlingen gestimuleerd en bevorderd. Voor leerlingen betekent dit gedeeltelijk werken op domeinen waar eigen keuzes mogen worden gemaakt in het geheel van het onderwijsproces. Voor docenten betekent het veel ruimte voor scholing en teamscholing in leerwerkteams rondom een eigen onderzoeks- of leervraag. De school wil hiermee de lerende cultuur op school vergroten.”

De uitgebreide feedback in het rapport is voor de school erg waardevol en ook een belangrijke reden om deel te nemen aan het excellentietraject. ‘Uiteraard zijn we trots op de erkenning voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs op onze school. We realiseren ons ook dat er altijd ruimte is voor verbetering en verdere ontwikkeling, zodat de leerlingen waarmee wij mogen werken, alle kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. We zien de toekenning van het excellentiepredicaat dan ook vooral als aanmoediging om verder te gaan met het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de regio’, aldus de schoolleiding.

Lees hier het volledige juryrapport terug.
[download id=”2108″ template=”Juryrapport-Excellente-Scholen-2018-Corlaer-College-vwo-havo”]