Corlaer College

Corlaer College opnieuw ‘Excellente School’ Atheneum – Havo

21 januari 2019

Op donderdag 17 januari 2019 ontving het Corlaer College het predicaat excellente school voor zowel havo als atheneum. Voor de havo is dit het zesde jaar, voor het vwo het vierde. De jury Excellente Scholen – ingesteld door het ministerie van OCW – concludeert dat de school blijvend in staat is om met een innovatief onderwijsconcept goede tot zeer goede resultaten neer te zetten. In 2018 kreeg het vmbo ook al dit predicaat; daarmee blijven alle vijf afdelingen van de school excellent.

De jury heeft de school bezocht en gesproken met de schoolleiding, docenten en leerlingen. Er zijn lessen geobserveerd en de resultaten van de school zijn onder de loep genomen. Bij de uitreiking ontving het Corlaer College een rapport waarin de toekenning onderbouwd wordt. Zo’n rapport helpt de school ook om richting te geven aan het onderwijs voor de toekomst. Volgens de jury is duidelijk gebleken dat de organisatie van het onderwijs op het Corlaer College goed is doordacht en er op gericht is om een prettige en veilige omgeving te zijn waarin de leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen. Enkele voorbeelden die worden aangehaald in het rapport:

“Het excellentieprofiel sluit aan bij de behoeften van de leerlingen en het profiel past bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Het is dus relevant voor de doelgroep.”

“Er heerst een goed pedagogisch en didactisch klimaat in de school. Er is een duidelijke structuur en er zijn duidelijke regels.”

“Eigenaarschap wordt zowel bij docenten als bij leerlingen gestimuleerd en bevorderd. Voor leerlingen betekent dit gedeeltelijk werken op domeinen waar eigen keuzes mogen worden gemaakt in het geheel van het onderwijsproces. Voor docenten betekent het veel ruimte voor scholing en teamscholing in leerwerkteams rondom een eigen onderzoeks- of leervraag. De school wil hiermee de lerende cultuur op school vergroten.”

De uitgebreide feedback in het rapport is voor de school erg waardevol en ook een belangrijke reden om deel te nemen aan het excellentietraject. ‘Uiteraard zijn we trots op de erkenning voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs op onze school. We realiseren ons ook dat er altijd ruimte is voor verbetering en verdere ontwikkeling, zodat de leerlingen waarmee wij mogen werken, alle kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. We zien de toekenning van het excellentiepredicaat dan ook vooral als aanmoediging om verder te gaan met het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de regio’, aldus de schoolleiding.

Lees hier het volledige juryrapport terug.

 • Juryrapport-Excellente-Scholen-2018-02DC-03-Corlaer-College-vwo-havo.pdf
 • 19 september 2019

  NIEUW: Internationaal project rondom ondernemerschap

  Wij zijn blij en trots om te mogen mededelen dat het Corlaer College vanaf dit schooljaar zal deelnemen aan het Erasmus+ project: Entrepreneurship – don’t dream it, make it happen! Wij gaan twee jaar samenwerken met onze nieuwe partnerscholen in Mallorca, Frankrijk, Denemarken, Italië en Ierland. De rode draad gedurende dit project is jong ondernemerschap. […]

  Lees meer...

  18 september 2019

  Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

  Het is belangrijk dat ouders informeel meedenken over schoolzaken. Daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep vmbo en klankbordgroepen A/H onderbouw en bovenbouw. We zien graag dat het aantal ouders wordt uitgebreid. Een aantal ouders hebben ons vorig schooljaar door het slagen van hun zoon of dochter verlaten. Vandaar deze oproep! De klankbordgroep vergadert […]

  Lees meer...

  15 september 2019

  Ouders gezocht voor de ouderraad

  De ouderraad is hard op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie van de ouderavonden van het Corlaer College.

  Lees meer...

  6 september 2019

  Sociale vaardigheidstraining

  Jongeren kunnen het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Soms hebben ze moeite contact te leggen met leeftijdsgenoten. Anderen reageren heel snel boos of verdrietig. Het kan lastig voor ze zijn om zich staande te houden in sociale situaties en ze gaan die situaties dan bijvoorbeeld uit de weg.  Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die […]

  Lees meer...

  5 september 2019

  Contactmomenten met ouders

  Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. Alle klassen Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020 Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – […]

  Lees meer...

  5 september 2019

  Juffrouwjulia. Even voorstellen…

  Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen.

  Lees meer...

  5 september 2019

  Gewijzigde openingstijden Bibliotheek

  LET OP: Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur Handelswijze voor de bibliotheek Leerlingen van de bovenbouw havo-atheneum kunnen boeken halen in de stilteruimte op domein 4. Dat kan elke schooldag. We rekenen en vertrouwen erop dat het stappenplan (goed lezen wat er gedaan moet worden) […]

  Lees meer...

  5 september 2019

  Gebedsgroep

  Ook dit schooljaar willen wij als ouders biddend om de school heen staan. Voor iedereen in en om het Corlaer College die zorg dragen voor onze kinderen en natuurlijk ook voor de kinderen zelf en hun familie. Wilt u ook met ons meedoen, hardop of zacht? Kom gerust een keer erbij zitten en zie hoe […]

  Lees meer...

  2 september 2019

  Remedial Teaching in het Vmbo

  Alles over dyslexie en dyscalculie in het vmbo

  Lees meer...

  12 juli 2019

  Programma eerste schoolweek 2019-2020

  Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019. In de bijlage vind je de programma’s voor deze eerste schoolweek.

  Lees meer...