NieuwsComprendo leerjaar 1 Atheneum en Atheneum/Havo

Comprendo leerjaar 1 Atheneum en Atheneum/Havo

Zoals u weet is de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Corlaer College A/H. In de eerste twee jaar besteden we hier veel tijd aan. De ontwikkeling van vaardigheden staat in lesinhoud en opdrachten centraal. Een eis aan de leerlingen is dan ook om zich op dit gebied te ontwikkelen. Dit vinden we zo belangrijk dat het deze eis in de overgangsnormen is opgenomen (cluster 4).

Comprendo

Comprendo is het programma waarin de kwaliteiten die leerlingen op school ontwikkelen worden bijgehouden. In leerjaar 1 atheneum en leerjaar 1 havo/atheneum hebben we een technische fout in het computerprogramma ontdekt. Hierdoor klopte bij een groot deel van de leerlingen het aantal afgeronde stellingen van leerlingen niet in de ‘Quickview’ van Comprendo. Deze gaf ook afgekeurde stellingen weer als afgerond, waardoor het totaal aantal afgeronde stellingen te hoog weergegeven werd. Deze onjuiste ‘Quickview’ is ook meegegeven als bijlage bij het rapport. Het overzicht van afgeronde stellingen, dat ook toegevoegd was, was wel correct.

Probleem opgelost

Dit probleem in weergave is inmiddels opgelost. Als uw zoon of dochter voor de eerste keer weer inlogt in Comprendo, worden de juiste aantallen getoond. Het is misschien interessant om uw zoon of dochter nog eens te vragen om de voortgang te laten zien. Ook uw kijk, en het gesprek hierover, op de ontwikkeling van kwaliteiten van uw kind blijkt een enorme motor te zijn voor uw zoon of dochter om hiermee aan de slag te gaan.

Op de vierde LOS-dag zal er tijd vrij gemaakt worden voor presentaties waarin de leerlingen reflecteren op hun ontwikkeling. Enkele mentoren zijn hier al mee gestart.