NieuwsCITO vas in het vmbo

CITO vas in het vmbo

Deze week worden in alle eerste en tweede klassen van het vmbo Cito VAS toesten afgenomen. Deze toetsen geven informatie over het niveau van de leerlingen op het gebied van Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. In totaal worden zes lesuren voor deze toetsen gebruikt. Graag goed de roosters op WebUntis in de gaten houden. Magister is deze week niet correct.

De toetsen worden voor het eerst niet op papier, maar op het chromebook gemaakt. Over de uitslag van de toets worden de ouders geïnformeerd. Wij gebruiken de uitslag om ons onderwijs direct en indirect beter vorm te geven.