NieuwsCentrale examens zijn begonnen!

Centrale examens zijn begonnen!

Donderdag 12 mei zijn de centrale examens begonnen. Onze leerlingen van vmbo-tl, havo en atheneum zijn druk aan het studeren voor het felbegeerde diploma. Leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader zijn 4 april al gestart met de examens en de meeste basis– en kaderleerlingen zijn al klaar met hun examens. 

Examenregels versoepeld

Vanwege corona zijn ook dit jaar de examenregels versoepeld. Examenleerlingen mogen hun examens spreiden over twee tijdvakken, zodat ze meer voorbereidingstijd hebben. In de praktijk kiezen weinig leerlingen hiervoor. Er is een extra herkansing mogelijk en examenkandidaten mogen één eindcijfer niet laten meetellen voor de uitslag, maar dat mag geen kernvak zijn. Op vmbo-tl is het vak Nederlands een kernvak. Op havo en atheneum zijn de vakken Nederlands, Engels en wiskunde kernvakken. Er is een derde tijdvak waarin je de mogelijkheid hebt om examens te herkansen als je bijvoorbeeld in het tweede tijdvak voor het eerst examen hebt gedaan voor een bepaald vak of als je ziek was natuurlijk. Ook zijn er aanpassingen gemaakt in de normering.

Tijdvakken

Het eerste tijdvak van de centrale examens eindigt op 30 mei. De leerlingen van vmbo-tl, havo en atheneum krijgen donderdag 9 juni hun examenuitslag. De leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader krijgen hun examenuitslag een week later namelijk op woensdag 15 juni. Later in juni volgt het tweede tijdvak. Dan kunnen scholieren voor maximaal twee vakken een herkansing doen. In juli is dan nog het derde tijdvak voor herkansingen.

De medewerkers van het Corlaer College wensen de examenleerlingen veel succes!