NieuwsCambridge Engels in TL4

Cambridge Engels in TL4

Waarom kiezen voor Cambridge Engels?

Cambridge Engels is een mooie manier om je niveau van Engels te verhogen van vmbo-tl naar havo+ . Van groot belang als je internationaal wilt gaan werken of studeren of in een internationaal georiënteerd bedrijf wilt gaan werken. Een Cambridge Engels certificaat is internationaal erkend en onbeperkt geldig.

Voor wie?

Voor alle leerlingen die goed zijn in Engels en interesse hebben in het vak. Daarnaast is Cambridge Engels voor leerlingen die vervroegd examen hebben gedaan en door willen gaan met Engels op een niveau hoger. 

TL+ leerlingen worden sterk geadviseerd om te kiezen voor Cambridge Engels om de doorstroom naar havo vloeiend te laten verlopen, behalve als hun Engels echt te zwak is.

Wanneer?

Op één lesuur in de week wordt extra les gegeven aan alle Cambridge leerlingen. 

Hoe?

In plaats van de hoofdstukken uit Stepping Stones maken de leerlingen opdrachten uit de boeken van Cambridge Engels. Die boeken leiden net zo goed op tot het examen TL, maar dan op een hoger niveau (First Certificate). De leerlingen werken met een aparte Cambridgeplanner. Daarnaast doen zij gewoon alle andere toetsen mee uit het pta (behalve als je vervroegd examen hebt gedaan). Zij maken extra Cambridgetoetsen die niet meetellen voor het eindexamen, maar aangeven hoe het niveau is.

Resultaat

Aan het eind van het jaar, bij voorkeur na de examens, kunnen de leerlingen die de toetsen op hun niveau goed gemaakt hebben, meedoen aan het internationale Cambridge Engels examen. Dat mag, maar is geen verplichting en wordt op eigen initiatief gedaan. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 250,- voor First Certificate (afhankelijk van plaats van afname en op papier of via de computer).

Meer info

Mail mevrouw Verbruggen met je vragen! sverbruggen@corlaercollege.nl

Good luck!

Miss Veb