Nieuws

Bewust een duurzaam gebouw

07-11-2022
NieuwsBewust een duurzaam gebouw

Bewust een duurzaam gebouw

We zijn als school verantwoordelijk voor onze leerlingen en voor hun toekomst en daarmee ook voor een duurzame wereld. Als school heb je een voorbeeldfunctie en je wilt natuurlijk dat de leerlingen bewust worden van het belang van duurzaamheid. Duurzaamheid is nu helemaal actueel met de klimaatconferentie in Egypte. Hoe kun je als school bijdragen aan duurzaamheid?

Op het Corlaer College werken we op twee manieren aan duurzaamheid. In het onderwijsprogramma en door het zorgen voor een duurzamer gebouw. Leerlingen uit leerjaar 2 gaan de komende tijd aan de slag met een opdracht om te zorgen voor duurzame verlichting in het havo/atheneum-gebouw. Het vmbo-gebouw heeft al duurzame verlichting.

Het duurzame gebouw

Torenhoge energierekeningen zijn ook voor het onderwijs een probleem. Iedere euro die de school aan energie uitgeeft, gaat niet naar de leerling. Geld is mede hierom een drijfveer om te werken aan ‘zuinig omgaan met energie’. Hoe kunnen we in school op zo’n manier met duurzaamheid omgaan dat de gebouwen energiezuiniger worden en onze leerlingen bewust leren omgaan met energie?

In de jaren 20 van de vorige eeuw is de LED-lamp al uitgevonden. Dit is een baanbrekende uitvinding geweest. Vanaf 2014 wordt de LED-lamp veel gebruikt. Het vmbo-gebouw heeft sinds twee jaar volledig LED-verlichting. Daardoor wordt ongeveer 60% minder energie voor licht verbruikt. Dit levert geld op en het helpt mee aan een duurzaam gebouw. Dat is al een doel op zich.

Onze leerlingen aan de slag met duurzaamheid

Hoe betrekken we leerlingen bij het duurzaam maken van de gebouwen? Onze leerlingen zoeken momenteel uit wat het oplevert als je LED-verlichting in het havo/atheneum-gebouw gaat ophangen. Dat is goed nieuws voor de portemonnee. Er is echter meer goed nieuws. Het uitzoeken van het LED-vraagstuk door de leerlingen gebeurt binnen het lesprogramma van het Corlaer College. In het thema Energie 2 in leerjaar 2 zoeken leerlingen uit wat de impact is van LED-verlichting. De leerlingen denken na over energieverbruik. Wat als alle verlichting in Nederland LED-verlichting is? Kan dat en wat levert het qua euro’s op? Door op jonge leeftijd te gaan nadenken over duurzaamheidsvraagstukken ontstaat er bewustzijn.

Bewust duurzaam leren

Dit is een concreet voorbeeld van werken aan ‘bewust duurzaam’. Dit jaar is de start gemaakt om binnen de lessen te werken aan bewust duurzaam. Een bewust duurzame leerling wordt een bewust duurzaam volwassen mens. Want duurzaamheid vinden we erg belangrijk.

Esther Gijsen, docent havo/atheneum
Vincent van Polen, afdelingsleider bedrijfsvoering
Ronald Schaefer, conrector vmbo