Nieuws

Bevorderingsnormen onder de loep

24-02-2022 1 min
NieuwsBevorderingsnormen onder de loep

Bevorderingsnormen onder de loep

Normaal gesproken geven bevorderingsnormen helder aan wat we van een leerling verwachten, objectief en in cijfers uitgedrukt. Maar ook dit schooljaar is geen normaal jaar: we hebben opnieuw te maken met beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Wij hebben het voornemen om de bevorderingsnormen net als vorig schooljaar aan te passen. Hiermee willen we recht doen aan de kwaliteit van ons onderwijs en tegelijkertijd leerlingen een eerlijke kans geven in hun onderwijsproces. We zullen deze eventuele aanpassing, na akkoord van de medezeggenschapsraad, spoedig met u delen. 

Prognosevergaderingen 

Na de voorjaarsvakantie staan de prognosevergaderingen gepland. Tijdens de prognosevergadering bespreken de afdelingen elke leerling gebaseerd op de eventueel aangepaste bevorderingsnormen. Voor de leerlingen waar zorgen over zijn, worden mentorgesprekken ingepland. Heeft u als ouder behoefte aan een mentorgesprek, dan kan er ook een gesprek ingepland worden met de mentor. Er kan ook worden gesproken over de inzet van NPO-bijlessen.