NieuwsAfronding profielwerkstuk havo/atheneum 2020-2021

Afronding profielwerkstuk havo/atheneum 2020-2021

Dit jaar verloopt zo ontzettend anders dan anders. Ook wat betreft het doen en uitwerken van onderzoek in het kader van het pws (profielwerkstuk) door de examenleerlingen van havo en atheneum. We hebben van verschillende kanten gehoord dat het moeizaam verloopt. Op bezoek gaan bij externe partijen, externe gegevens verzamelen of samen onderzoek uitvoeren; door de coronamaatregelen verloopt dit moeilijk. Bedrijven zijn namelijk (deels) dicht, of je bent zelf positief getest of zit in quarantaine. En nu is er zelfs een lockdown tot minimaal half januari 2021. Tevens hebben de atheneumleerlingen uit leerjaar 6 twee weken thuisgezeten en moeten allerlei toetsen nog worden ingehaald. Door verschillende oorzaken lopen veel groepjes achter op het gewenste schema. Om de leerlingen ‘lucht’ te geven en de gelegenheid het pws zo goed mogelijk af te ronden, is besloten om de afronding en beoordeling van het pws voor dit schooljaar aan te passen.

Wat betreft de afronding en beoordeling van het pws schooljaar 2020-2021, datgene op de pws site vervangend, het volgende:
–  Het inlevermoment concept pws vervalt (was dinsdag 5 januari 2021).
–  Oorspronkelijke uiterste datum feedback op concept pws vervalt (was 26 januari 2021).
+  Nader af te spreken moment met pws-begeleider t.b.v. inhoudelijk inzage in  concept versie van het pws en feedback .

!! Definitief pws inleveren blijft op dinsdag 9 februari 2021

–  Mondelinge pws presentatie en ‘stand alone’  vervallen (was donderdag 18 februari).
=> pws cijfer zal alleen bestaan uit de beoordeling van het pws-verslag (met indien van toepassing bijbehorend ontwerp/product).

+  Feestelijke bekendmaking van het ‘beste pws’ en de cijfers zal, onder voorbehoud van uitblijven van coronamaatregelen, plaatsvinden op donderdag 18 maart 2021, het 5e met uitloop 6e uur in de aula h/a, voor alle leerlingen die dit schooljaar hun pws afronden en hun begeleiders (vervolgens 7e/8e uur geen les).

+ donderdagmiddag 18 februari 2021 les volgens rooster.
+ vrijdag 19 februari 2021 hele dag les volgens rooster.

Vriendelijke groet,

ook namens mevrouw Springer en mevrouw Brouwer,
M. van der Vlist
(coördinator pws 2020-2021)