NieuwsAanpak middelengebruik

Aanpak middelengebruik

Als christelijke middelbare school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen opgroeien in een veilige omgeving. Ook zijn wij een Gezonde school, waar de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen voorop staat. Alcohol, drugs en roken passen dan ook niet bij het Corlaer College en de school is daarom geheel middelenvrij. Dat onze leerlingen nooit roken, drinken of drugs gebruiken, is een illusie. Dat gebeurt overal. Maar wij doen er alles aan om te voorkomen dat onze leerlingen dit gaan doen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het voorkomen van drank- en drugsgebruik onder onze leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons als school en van de ouders. Daarom organiseren wij voor ouders ouderavonden waarin voorlichting gegeven wordt over drugs- en drankgebruik bij jongeren. Onze leerlingen krijgen ook voorlichting over de gevolgen van drank- en drugsgebruik. De mentor geeft deze voorlichting tijdens de preventielessen. Onze docenten worden opgeleid om overmatig drank- en drugsgebruik te kunnen signaleren en hoe de leerling hierin te begeleiden. De gesprekstechnieken van de docenten worden getraind, zodat zij op een juiste wijze het gesprek kunnen aangaan met de leerling en de ouders. Binnen de training is er ook aandacht voor andere verslavingen zoals gaming en social media gebruik.

Duidelijke regels

Onder schooltijd mogen leerlingen uiteraard niet onder invloed zijn van alcohol of drugs en mag er niet gerookt worden. Een strikt verbod helpt om het aantal leerlingen dat middelen gebruikt te verlagen. Dit houdt ook in dat op schoolfeesten en reisweken geen alcohol wordt geschonken en geen drugs mogen worden gebruikt. Wanneer leerlingen zich niet aan deze schoolregels houden, kan de school besluiten om de ouders in te lichten en over te gaan tot schorsing. Rookt een leerling onder schooltijd, dan volgen daar ook passende maatregelen op. Bij enig vermoeden dat er toch drugs worden gebruikt, controleren we de kluisjes. Dit doen we onaangekondigd en buiten het zicht.

Goede zorg

Heeft een leerling een probleem, dan bieden wij hulp. Wij hebben een sterke ondersteuningsstructuur. De mentor/coach begeleidt de leerling op onderwijskundig en sociaal-emotioneel terrein. Hij is verantwoordelijk voor het signaleren van problemen. De mentor voert gesprekken met leerlingen en ouders en overlegt met het ondersteuningsteam als de leerling extra ondersteuning nodig heeft die het docententeam en de mentor overstijgt. Binnen het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de zorgcoƶrdinator en de orthopedagoog bekeken welke ondersteuning het meest passend is. Heeft de leerling professionele hulp nodig, dan geven wij advies en verwijzen wij door naar hulpverleningsinstanties. Wij werken nauw samen met Jellinek, de expert op het gebied van alcohol- en drugsgebruik.

Meer weten?

Wij werken samen met Jellinek, de expert op het gebied van alcohol en drugs. Naast behandeling geven zij ook voorlichting. Zo organiseren zij maandag 1 april in Amersfoort een ouderavond over alcohol, roken en blowen. Hoe ga je met je kind in gesprek over alcohol, roken en blowen? Helpt het om grenzen te stellen of wordt het daardoor alleen maar spannender? Hoe gaan andere ouders hiermee om? Heb je interesse, meld je dan aan via onderstaande link. De ouderavond is gratis.

Aanmelden voor de ouderavond van Jellinek

Heb je vragen of heb je het vermoeden dat je kind een probleem heeft met drank of drugs, dan kun je contact opnemen met de afdelingsleider.