Nieuws

Aandachtspunten voor het inleveren van je boeken

19-06-2023
NieuwsAandachtspunten voor het inleveren van je boeken

Aandachtspunten voor het inleveren van je boeken

Het einde van dit schooljaar komt snel dichterbij. Om het inleveren van de huurboeken vlot te laten verlopen, is er een aantal aandachtspunten met betrekking tot het inleveren.

Belangrijk:

  • Zonder inleverformulier kan niet worden ingeleverd.
  • Enkel huurboeken, vermeld op het inleverformulier, dienen te worden ingeleverd.

Leerling afwezig op het moment van inleveren?
Wanneer de leerling zelf niet aanwezig kan zijn op het inlevermoment, kan iemand anders voor hem/haar de huurboeken inleveren. Ook kan de leerling zijn/haar boeken voor het inlevermoment naar ons opsturen via UPS. De verzendkosten zijn voor de leerling.

Vakantietaak/herexamen
Wanneer een leerling een vakantietaak of herexamen heeft, dient de leerling dit vóór het inleveren door te geven. Is het nog niet zeker dat de leerling een vakantietaak of herexamen heeft? Laat dan tóch al de boeken inleveren. De nodige boeken zullen dan, na bestelling, met spoed naar de leerling verzonden worden. Zodra de boeken niet meer nodig zijn kan de leerling een retourmelding maken en de boeken retourneren.

Niet of laattijdig inleveren
Ontbreken er één of meerdere boeken? Dan dient de leerling dit zo spoedig mogelijk (hoe eerder hoe beter) aan ons op te sturen. Afhankelijk van het moment van verzenden worden kosten voor ‘te laat inleveren’ aangerekend waaronder een administratieve kost van € 4,95. De gemaakte verzendkosten zijn voor de leerling. Is een boek aantoonbaar beschadigd of beschreven? Dan kan het zijn dat de leerling hiervoor een factuur van Iddink ontvangt.

Contact
Op www.iddink.nl/contact kan de leerling makkelijk een vraag stellen aan Iddink of informatie vinden over het inleveren en bestellen van boeken. We vragen de leerling altijd eerst naar zijn/haar klantnummer alvorens hem/haar verder te bedienen.