Nieuws9 mei: Start Centrale Examens havo en vwo

9 mei: Start Centrale Examens havo en vwo

Op 9 mei starten de centrale examens voor leerlingen van atheneum, havo en vmbo.

De atheneum-leerlingen beginnen met het examen scheikunde op donderdagmiddag. De havo-leerlingen starten met het examen wiskunde. En de leerlingen van vmbo TL beginnen met biologie. Wij willen alle examenleerlingen heel veel sterkte wensen bij de voorbereidingen voor de examens en natuurlijk heel veel succes wensen bij het maken van de examens.

Het laatste examen is op woensdag 22 mei. We sluiten de examenperiode feestelijk af met een gala op woensdagavond 22 mei (havo en atheneum) en op dinsdag 11 juni (vmbo).

Op woensdag 12 juni horen alle leerlingen of ze geslaagd zijn.