Nieuws8 mei LOS-dag

8 mei LOS-dag

Woensdag 8 mei is er de LOS-dag (Leerling-Ouder-School-dag). Op deze dag zijn er verschillende initiatieven. Zo geven de havo/atheneum-leerlingen in de ochtend presentaties over hun persoonlijke groei en zijn er (indien nodig) contactmomenten met de coach. Docenten van het vmbo hebben 8 mei een studieochtend.

De middag staat in het teken van Driehoeksgesprekken. De driehoek in dit gesprek bestaat uit leerling-ouder-school (mentor en/of vakdocent).  Als u op deze middag een gesprek met de mentor en/of een vakdocent wilt, dan kunt u uw zoon of dochter vragen om hiervoor een afspraak te maken. Mochten er teveel aanvragen komen voor deze gesprekken, dan nemen we contact met u op om een andere afspraak in te plannen.