Nieuws26 maart: Onaangekondigde ontruiming havo-gebouw.

26 maart: Onaangekondigde ontruiming havo-gebouw.

Om 9.45 uur gaat het automatisch brandmeldsysteem aan en gaat de Slow-whoop oftewel het ontruimingssignaal. De ruimte van de binask staat vol rook. Er is brand!

We hebben deze keer gekozen voor een onaangekondigde ontruimingsoefening. De bhv-ers van beide gebouwen worden opgeroepen en zijn snel en voldoende inzetbaar. Zodra de bhv-ers het hele gebouw doorgaan om te kijken of er slachtoffers of achterblijvers zijn, is het gebouw al zo goed als leeg. Dit geeft aan dat medewerkers en leerlingen goed weten wat te doen, ook als de ontruiming onverwachts is. Het portofoonverkeer verliep rustig en ordelijk.

Er worden twee leerlingen die met de oefening meededen uit het een toilet gehaald en veilig naar buiten gebracht. Eén leerling wordt als vermist opgegeven bij de verzamelplaats van het vmbo, maar wordt niet in het gebouw gevonden. Achteraf blijkt dat hij zijn groep verlaten heeft en met vrienden naar de andere verzamelplaats is gegaan. Dit is absoluut niet de bedoeling, blijf bij je groep. Bij de verzamelplaats van het vmbo melden de docenten zich keurig met hun groep en gaven hun vermisten op. Op de verzamelplaats op het parkeerterrein van de sporthal melden de docenten zich nauwelijks. De docenten zijn verantwoordelijk voor de groep; meld je bij de verzamelplaatsleider en geef aan of je groep compleet is.

Dit keer zijn er twee aandachtspunten:

  • Houd je groep bij elkaar
  • Meld je af bij de verzamelplaatsleider, ook als je groep compleet is.

We kijken terug op een goede ontruimingsoefening, bijna één uit het boekje.

We danken een ieder voor zijn inzet.