NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Contact met de mentor 

Elke leerling heeft een mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders/verzorgers. We stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers de mentor informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties of het welbevinden van het kind. Maak gerust een afspraak met de mentor, zodat we dit samen kunnen bespreken. 

Goed contact tussen ouders/verzorgers en school vinden wij erg belangrijk. Daarom organiseren we meerdere keren per jaar de gelegenheid om met de mentor, en indien nodig met de docenten, te praten tijdens een driehoeksgesprek. Op die manier kunnen we samen de voortgang van je zoon of dochter bespreken en eventuele ondersteuningsbehoeften.

Schoolleiding

De schoolleiding van het Corlaer College bestaat uit de directie en de afdelingsleiders.

Directie

 • Mevrouw L. Hosmar, rector
 • De heer R. Schaefer, plaatsvervangend rector
Afdelingsleiders

Naast de mentor is de afdelingsleider het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. De afdelingsleider staat aan het hoofd van de afdeling en regelt de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Hij of zij geeft leiding aan een team docenten, instructeurs en lesassistenten. Ze regelen de leerlingbegeleiding en houden zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

Het Corlaer College kent zeven afdelingen.

Vmbo-afdelingen:

 • Leerjaar 1 en 2 vmbo-basis/-kader/-lwoo
  Peter van Montfrans
 • Leerjaar 3 en 4 vmbo-basis/-kader
  Chantal Rebel
 • Leerjaar 1 t/m 4 theoretische leerweg
  Remko Koppelaar

Havo/atheneum-afdelingen:

 • Leerjaar 1 en 2 havo/atheneum
  Anne Klop
 • Leerjaar 3 en 4 havo/atheneum
  Marjolein Hartman
 • Leerjaar 5 en 6 havo/atheneum
  Renee Springer

Afdeling Beheer, organisatie en communicatie
Simone Looij en Vincent van Polen

Terug naar overzicht