NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Schoolregels 

Op het Corlaer College geven we onze leerlingen een warme en prettige plek waar ze zich thuis voelen. Leerlingen zijn welkom op onze school, wat ook blijkt uit onze slogan: Goed dat jij er bent!

Om een veilige en prettige sfeer te waarborgen, hanteren we duidelijke en controleerbare schoolregels. Deze schoolregels en -afspraken worden aan het begin van elk schooljaar via e-mail gedeeld, samen met het leerlingenstatuut.

De basisregels

Om te komen tot een positief leer- en leefklimaat hanteren we zes schoolbrede basisregels:

  1. Wij dragen bij aan een veilige werksfeer en houden rekening met iedereen.
  2. Wij bergen voor het betreden van de lesruimte onze telefoon op in onze tas of kluis. Onze jas en pet bergen we voor het betreden van de lesruimte op in onze kluis of hangen we aan de kapstok.
  3. We houden de ruimtes netjes en gebruiken materialen waarvoor ze bedoeld zijn.
  4. We komen voorbereid en op tijd naar de les.
  5. We laten elkaar uitspreken en gebruiken ‘nette’ taal.
  6. Wij houden pauze op de aangewezen plekken.

Schoolregels

Het is belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen op onze school. Om dit te realiseren, zijn duidelijke schoolregels onmisbaar.

Schoolregels '23/'24

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut beschrijft de rechten en plichten van de leerlingen en wordt in het nieuwe schooljaar aangepast vanwege de fusie Meerscholen.

Leerlingenstatuut
Terug naar overzicht