NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Organisatie

Meerscholen wordt bestuurd door mevrouw Inge Sterenborg-van der Schaaf, voorzitter van het college van bestuur en de heer Geert Popma, lid van het college van bestuur.

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel van de onderwijsinstelling en is werkgever van alle medewerkers. Samen met de schooldirecteuren vormt het college van bestuur het management. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Medezeggenschap is geregeld op elke school in de MR. Op het niveau van de scholengroep is dat de GMR, bestaande uit ouders, leerlingen en medewerkers.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de uitvoering van dit beleid in de scholengemeenschap. Tevens is de raad van toezicht de werkgever van het college van bestuur.

Het staf- en servicebureau ondersteunt de scholen en het college van bestuur op het gebied van personeel & organisatie, financiële zaken, inkoop, ICT en Governance. Alle informatie over de scholengroep vind je op onze website Meerscholen – Samen meer.

Terug naar overzicht