NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Ziekte 

Als je zoon of dochter afwezig is vanwege ziekte of een andere geldige reden, kun je hem of haar afmelden via Somtoday, per e-mail (zorglokaal@corlaercollege.nl) of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld je zoon of dochter elke dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim ontstaan.

Langdurig ziek 

Langdurig ziekte, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, kun je doorgeven aan het zorglokaal en de mentor van je zoon of dochter. Je hoeft hem of haar dan niet iedere dag opnieuw ziek te melden.

Ziek tijdens de les 

Als een leerling op school ziek wordt, mag hij of zij alleen na toestemming van een medewerker van het zorg-/opvanglokaal naar huis. De medewerker neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als de leerling in de onderbouw zit.

 

Terug naar overzicht