NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Medezeggenschap 

De Meerwegen scholengroep heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke school kent een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR) die zich bezighoudt met alle zaken die de school betreffen. 

De GMR houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn. De leden van de GMR worden gekozen door de deelraden. 

Namens de medewerkers hebben zitting in de GMR: 

 • De heer S. Oegema 
 • De heer L. Verduijn 

Namens de ouders heeft zitting in de GMR: 

 • De heer R. Hakstege 

Namens de leerlingen heeft zitting in de GMR: 

 • Vacature

Het Corlaer College heeft een eigen DMR (deelmedezeggenschapsraad) die de directe belangen voor onze school behartigt. Medewerkers, ouders en leerlingen hebben zitting in deze DMR.

Namens de medewerkers hebben zitting in de DMR: 

 • De heer K. Hoekstra (voorzitter) 
 • Mevrouw C. de Bot 
 • Mevrouw M. Hijwegen 
 • De heer H. Jansen 
 • Mevrouw S. Thijmense
 • De heer G. Hahn

Namens de ouders hebben zitting in de DMR: 

 • Mevrouw E. van Dijkhuizen
 • Mevrouw W. Veenendaal
 • Mevrouw A. Balkenende
 • De heer J. van Sloten

Namens de leerlingen hebben zitting: 

 • Kayleigh Brockhus (vmbo)
 • Raphael de Poel (AH)

De DMR komt zes á zeven keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De samenvatting van de vergaderverslagen worden via het Corlaer Nieuws gepubliceerd. 

Wilt u contact opnemen met de DMR? Dan kunt u mailen naar dmr@corlaercollege.nl.

Terug naar overzicht