Protocollen en reglementen

Protocollen en reglementen

Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Wat zijn de rechten en plichten van leerlingen? Welke ondersteuningsmogelijkheden biedt het Corlaer College aan? En hoe ga je om met de privacy van leerlingen? Op deze pagina vind je de protocollen en reglementen van het Corlaer College.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen omschreven.

Leerlingenstatuut

Schoolregels

Een plek waar jij je thuis voelt. Dat vinden we belangrijk en dat kan niet zonder duidelijke schoolregels.

Schoolregels '24/'25

Verzuimprotocol

In het verzuimprotocol vind je de regels en procedures terug die wij met elkaar afspreken en naleven rondom aanwezigheid en verzuim.

Verzuimprotocol

Examenreglement 2023-2024

In het examenreglement vind je alle spelregels die gelden bij schoolexamens en centrale examens. Daarnaast wordt uitgelegd hoe bij problemen bezwaar kan worden gemaakt.

Examenreglement

Bevorderingsnormen 2023-2024

Het geven van cijfers voor geleverde prestaties geeft aan zowel leerlingen als docenten inzicht in de voortgang van de studie. Echter, de waarde van het cijfers geven dient ook gerelativeerd te worden omdat allerlei factoren en invloeden de cijfers minder absoluut maken dan ze op het eerste gezicht lijken. We kijken daarom altijd naar het totaalbeeld van een leerling.

Bevorderingsnormen

Privacy verklaring

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Wilt u meer lezen over hoe wij dit doen?

Privacy beleid

Protocol ict, e-mail, internet en social media

Deze regeling geeft de wijze aan waarop wordt omgegaan met informatie- en communicatietechnologie en het gebruik van ICT middelen.

Meerscholen protocol

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2023-2024

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt.

Ondersteuningsprofiel

Anti-pestprotocol 2024-2025

Als school streven we naar een omgeving waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Helaas weten we dat pesten nog steeds een realiteit is in veel scholen en daarom hebben we dit protocol ontwikkeld als een krachtig instrument om pesten aan te pakken en een cultuur van respect en empathie te bevorderen.

Anti-pestprotocol 2024-2025

Informatiedocument klachten, bezwaren en zorgen

Het grootste deel van de klachten wordt informeel en in goed overleg opgelost. Ga daarom allereerst met de ander in gesprek. Raadpleeg onderstaand document welke regeling van toepassing is bij het indienen van een klacht.

Informatiedocument klachten, bezwaren en zorgen

Stel gerust je vraag

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons

Kom kennismaken!

Zit jij in groep 7 of 8 en ga je binnenkort naar de middelbare school? Wil je de sfeer proeven en kijken of onze school bij jou past? Kom dan kennismaken!

Kom kennismaken

Ons onderwijs

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. Je kunt bij ons makkelijk doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen.

Onderwijs