Over onsMedezeggenschap
Belangen van het Corlaer College behartigen

Medezeggenschapsraad

Het Corlaer College heeft net als de andere scholen van Meerscholen een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze raad behartigt de directe belangen van het Corlaer College.

Medewerkers

 • De heer K. Hoekstra (voorzitter) 
 • Mevrouw C. de Bot
 • Mevrouw M. Hijwegen
 • De heer H. Jansen
 • Mevrouw S. Thijmense
 • De heer G. Hahn

Ouders

 • Mevrouw E. van Dijkhuizen
 • Mevrouw W. Veenendaal
 • Mevrouw A. Balkenende
 • De heer J. van Sloten

Leerlingen

 • Kayleigh Brockhus (vmbo)
 • Raphael de Poel (AH)

Wilt u contact opnemen met de DMR? Dan kunt u mailen naar dmr@corlaercollege.nl. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden via Somtoday.

Voor Meerscholen bestaat er één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad  houdt zich bezig met zaken die voor Meerscholen als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.

In de GMR zitten namens het Corlaer College:

 • De heer S. Oegema
 • De heer L. Verduijn

Namens de ouders heeft zitting in de GMR:

 • De heer R. Hakstege

Er is een vacature voor een leerling.

Meedenken over schoolzaken

Klankbordgroepen

Op het Corlaer College is er een klankbordgroep voor havo en atheneum. Ouders van de klankbordgroep denken informeel mee over schoolzaken. Driemaal per jaar is er een vergadering.

Wilt u een voorstel doen voor een agendapunt of wilt u een vraag stellen aan de leden van de klankbordgroepen, dan kunt een een e-mail sturen naar mevrouw R. Springer (rspringer@corlaercollege.nl)

Ouderavonden organiseren

Ouderraad

Het Corlaer College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die het leuk vinden om met elkaar per schooljaar twee ouderavonden te organiseren voor alle ouders van onze leerlingen. Deze avonden hebben een thema wat veel ouders aanspreekt, zoals leren leren, drank en drugs, cyberpesten etc.

De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om de onderwerpen en organisatie door te spreken (naast de twee ouderavonden). Bent u ook geïnteresseerd om plaats te nemen in de ouderraad of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: ouderraad@corlaercollege.nl

Vragen?