Over onsMedezeggenschap
Belangen van het Corlaer College behartigen

Medezeggenschapsraad

Het Corlaer College heeft net als de andere scholen van Meerscholen een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze raad behartigt de directe belangen van het Corlaer College.

Medewerkers

 • De heer K. Hoekstra (voorzitter) 
 • Mevrouw C. de Bot
 • Mevrouw M. Hijwegen
 • De heer H. Jansen
 • Mevrouw S. Thijmense
 • De heer G. Hahn

Ouders

 • Mevrouw A. Balkenende
 • De heer J. van Sloten
 • Vacant
 • Vacant

Leerlingen

 • Vacant (vmbo)
 • Hiba Rifki (AH)

Wilt u contact opnemen met de DMR? Dan kunt u mailen naar dmr@corlaercollege.nl. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden via Somtoday.

Voor Meerscholen bestaat er één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad  houdt zich bezig met zaken die voor Meerscholen als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.

In de GMR zitten namens het Corlaer College:

 • De heer S. Oegema

Namens de ouders in de GMR:

 • Mevrouw Klijnstra

Namens de leerlingen in de GMR:

 • Vacant
Meedenken over schoolzaken

Klankbordgroepen

Op het Corlaer College is er een klankbordgroep voor havo en atheneum. Ouders van de klankbordgroep denken informeel mee over schoolzaken. Een paar keer per jaar is er een vergadering.

Wilt u een voorstel doen voor een agendapunt of wilt u een vraag stellen aan de leden van de klankbordgroepen, dan kunt een een e-mail sturen naar mevrouw R. Springer (rspringer@corlaercollege.nl)

Vragen?