Over onsMedezeggenschap
Belangen van het Corlaer College behartigen

Medezeggenschapsraad

Het Corlaer College heeft net als de andere scholen van de Meerwegen scholengroep een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze raad behartigt de directe belangen van het Corlaer College.

Medewerkers
De heer H. Jansen (voorzitter), mw. C. van der Molen (secretaris), mw. M. Hijwegen, mw. M. Buitink, de heer J. Brundel en  de heer K. Hoekstra.

Ouders
Mw. M. van Maanen, mw. W. Veenendaal, mw. E.  Dijkhuizen en de heer H. Wink.

Leerlingen
Vincent Kok en Jeremias van Wijk

Wilt u contact opnemen met de DMR? Dan kunt u mailen naar dmr@corlaercollege.nl. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden via Magister, op het gedeelte infosite voor ouders.

Voor de Meerwegen scholengroep bestaat er één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad  houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.

In de GMR zitten namens het Corlaer College: de heer L. Verduijn, de heer S. Oegema en de heer R. Hakstege (ouder). Er is een vacature voor een leerling.

Meedenken over schoolzaken

Klankbordgroepen

Het Corlaer College vindt het belangrijk dat ouders ook informeel meedenken over schoolzaken. Daarom is er – naast de medezeggenschapsraad – een aantal klankbordgroepen: één voor het vmbo en twee voor havo/atheneum (onderbouw en bovenbouw). Ouders kunnen zich in de raad laten horen en de schoolleiding adviseren over het beleid.

Wilt u een voorstel doen voor een agendapunt of wilt u een vraag stellen aan de leden van de klankbordgroepen, dan kunt een een e-mail sturen naar:
Havo/atheneum onderbouw: De heer P. de Waal (pdewaal@corlaercollege.nl)
Havo/atheneum bovenbouw: Mw. R. Springer (rspringer@corlaercollege.nl)
VMBO: De heer P. van Montfrans (pvanmontfrans@corlaercollege.nl)

Ouderavonden organiseren

Ouderraad

Het Corlaer College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die het leuk vinden om met elkaar per schooljaar twee ouderavonden te organiseren voor alle ouders van onze leerlingen. Deze avonden hebben een thema wat veel ouders aanspreekt, zoals leren leren, drank en drugs, cyberpesten etc.

De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om de onderwerpen en organisatie door te spreken (naast de twee ouderavonden). Bent u ook geïnteresseerd om plaats te nemen in de ouderraad of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: ouderraad@corlaercollege.nl

Vragen?

Toestemming