Corlaer College

VMBO Basis en Kader

Vmbo op het Corlaer

Vmbo is de afkorting van voorbereidend middelbaar onderwijs. De opleiding duurt vier jaar. In die tijd krijg je op het Corlaer College veel bagage mee, zowel theoretisch als praktisch. Daarmee ben je goed voorbereid, zoals het woord al zegt, op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Op het Corlaer College kun je alle vier niveaus van het vmbo volgen. Dat zijn om te beginnen de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de basisberoepsgerichte leerweg (bb). Hierbij ligt de nadruk vooral op de praktijk. Verder zijn er de theoretische leerweg (tl) en de gemengde leerweg (gl). In deze leerwegen ligt het accent op de theorie.

Je krijgt steeds meer keuzevrijheid. Zo zijn er in klas 1 keuzelessen en niveaulessen, die aansluiten op de profielen van de bovenbouw. Ook op andere punten komt er steeds meer ‘maatwerk’. Je krijgt een loopbaancoach met wie je twee keer per jaar praat over je toekomst. Het Corlaer College biedt wat dat betreft genoeg kansen. Dat spreekt bijvoorbeeld ook uit het lage aantal voortijdige schoolverlaters en het hoge aantal doorstromers naar andere opleidingen.

VMBO BB/KB

In de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) draait het vooral om de praktijk. Het verschil zit ‘m in het niveau waarop de school de lesstof aanbiedt. ‘Basis’ geeft toegang tot niveau 2 van het mbo, ‘kader’ tot niveau 3 of 4.
Soms heb je als leerling wat extra ondersteuning nodig. Het Corlaer College zorgt daarvoor, via het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
In het eerste leerjaar volg je naast een aantal vaste vakken ook keuzelessen, twee uur per week. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor circus of theater, maar ook voor design, multi-media of mindstorms.

Profielen
In het tweede jaar kies je voor een beroepsrichting. Dat doe je nadat je je uitgebreid hebt georiënteerd op verschillende beroepen en opleidingen. Het vmbo-gebouw van het Corlaer College biedt daarvoor veel mogelijkheden. Op veel plekken heeft de school de praktijk van een bedrijf, winkel of instelling zoveel mogelijk nagebootst.

Vanaf het derde leerjaar volg je, naast vier algemene vakken, een beroepsgericht programma. Je kunt daarvoor kiezen uit de volgende profielen:

+
-

Techniek

Onder techniek vallen twee profielen: Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Beide opleidingen bieden je later veel kansen. Technische bedrijven zitten om je te springen.
De opleiding PIE geeft je een brede technische ondergrond. Je maakt kennis met de basisvaardigheden uit de elektro-, metaal- en installatietechniek. Je leert bijvoorbeeld lassen, draaien, plaatbewerken en elektrotechnische installaties aanleggen. Maar ook leer je CAD-tekenen, programmeren en een meesterstuk ontwerpen. Je krijgt praktijk èn theorie. Je kunt er veel kanten mee op. Je kunt bijvoorbeeld monteur, constructiewerker of lasser worden, maar ook tekenaar-constructeur of draaier.
De opleiding BWI legt de basis voor goed vakmanschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan banktimmeren, metselen en vaktekenen. Je krijgt tijdens de opleiding praktijk èn theorie. Je werkt niet alleen met je handen, maar kunt ook kiezen voor de creatieve kant van design of juist voor de zakelijke kant van zelfstandig ondernemer. Je kunt later bijvoorbeeld aan de slag timmerman, metselaar, meubelmaker, schilder of medewerker in de infra.

+
-

Zorg en Welzijn

In dit profiel maak je kennis met de wereld van de zorg. Daarvoor moet je natuurlijk graag met mensen willen omgaan. Een beetje geduld en veel doorzettingsvermogen kunnen ook geen kwaad. Anders leer je dat tijdens deze opleiding wel. Je bereidt je voor op een beroep in de gezondheidszorg, de kinder- en jeugdzorg, uiterlijke verzorging  of de ouderenzorg. Je kunt ook denken aan werk in de voeding of facilitaire diensten.

+
-

Economie en Ondernemen

In dit profiel verdiep je je in geld- en goederenstromen en de administratie daarvan. Heel interessant, zeker als je het leuk vindt om met cijfers en geld om te gaan. Je leert van alles over boekhouden en kassawerkzaamheden, maar ook over presenteren en gesprekken voeren. En bijvoorbeeld hoe het is om een eigen bedrijf te runnen. Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bij een bank of in een hotel. Maar je kunt ook terecht komen in een winkel of in de modebranche.

Stages

Wat je op school leert, moet je in de praktijk kunnen toepassen. En wat je in de praktijk ervaart, moet je op school weer kunnen bespreken. Daarom ga je in het vierde jaar van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg één dag per week op stage. Je doet dan een heel jaar lang praktijkervaring op bij een bedrijf of instelling.

Ook als je een andere leerweg volgt, kun je trouwens kennismaken met de praktijk. Je kunt bijvoorbeeld een snuffelstage van een week doen om te kijken of een bepaalde beroepsrichting is wat je ervan verwacht. Je kunt ook op een basisschool een project uitvoeren. Dan help je bijvoorbeeld bij lessen techniek, handvaardigheid of ICT.