NieuwsUitslag verkiezingen medezeggenschapsraad

Uitslag verkiezingen medezeggenschapsraad

Het Corlaer College heeft net als de andere scholen van de Meerwegen scholengroep een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze raad behartigt de directe belangen van het Corlaer College. De afgelopen weken zijn er verkiezingen geweest voor twee nieuwe leden voor de medezeggenschapsraad (DMR). Bij de ouders is de heer Hilco Wink gekozen. Voor het personeel is mevrouw Marianne Bos gekozen. We willen de andere kandidaten bedanken voor hun aanmelding.

Voor de Meerwegen scholengroep bestaat er één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De heer Sicco Oegema gaat vanaf 1 augustus deelnemen als lid van de GMR.

Hierdoor kunnen alle bestaande plaatsen ingevuld worden in het nieuwe schooljaar en zijn er geen vacatures.

Gepko Hahn. sr., voorzitter DMR