NieuwsUitslag tevredenheidsenquête

Uitslag tevredenheidsenquête

In februari is de tevredenheidsenquête afgenomen onder ouders en leerlingen van het Corlaer College. Hierdoor hebben we waardevolle feedback gekregen over onze school. We gebruiken deze gegevens om –  indien nodig – ons beleid en werkwijze aan te passen. De uitslagen van de tevredenheidsenquête van alle middelbare scholen worden gepubliceerd op https://scholenopdekaart.nl/. Door verschil in afronden zijn de cijfers niet exact gelijk op de website ‘Scholen op de kaart’ aan bijgevoegde afbeeldingen.

Bij deze wil ik alle leerlingen en ouders bedanken voor het invullen van de tevredenheidsenquête en voor het invullen van de enquête over afstandsleren. Uit de enquête over afstandsleren is veel feedback uitgekomen die we gebruiken om het afstandsleren te verbeteren.

Iris Wijngaarden
Kwaliteitsmedewerker