NieuwsStudiekeuze in coronatijd (havo en atheneum)

Studiekeuze in coronatijd (havo en atheneum)

Afgelopen weken is al veel informatie op u afgekomen als het gaat om allerlei maatregelen rondom het coronavirus. Onze leerlingen zijn per mail al een aantal keren op de hoogte gebracht van maatregelen die het vervolgonderwijs heeft genomen. In dit bericht wil ik u graag informeren over de invloed die dit heeft op het studiekeuzetraject van uw zoon of dochter. Een aantal besluiten heeft vooral impact op de examenleerlingen die volgend jaar gaan studeren, maar ook voor andere leerlingen in de bovenbouw hoeft het studiekeuzetraject in deze periode niet stil te liggen en biedt het zelfs kansen om online met de studiekeuze aan de slag te gaan. In dit bericht vindt u naast informatie ook tips en handige links voor leerlingen van havo en atheneum.

Aanmelddeadline mbo

De reguliere aanmelddeadline voor het mbo (1 april) is verschoven naar 1 mei. Leerlingen kunnen zich nog oriënteren via de site https://www.kiesmbo.nl/ Veel mbo’s hebben online voorlichtingen en mogelijkheden voor chatsessies om te oriënteren of om vragen te stellen. Inschrijven voor het mbo moet via de site van de onderwijsinstelling. 

Aanmelddeadline hoger onderwijs en universiteit

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) is verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan de studiekeuze van toekomstige studenten die door het annuleren van  de open dag, meeloopdagen en proefstuderen nu vertraging oploopt. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze vraagt om fysieke aanwezigheid van de student. Gezien de haalbaarheid hebben hogescholen en universiteiten na 1 mei geen verplichting meer om een studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen hier wel zoveel mogelijk voor inspannen. 

Uitslag numerus fixus

De deadline voor de uitslag van studies met een numerus fixus is verschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. Onderwijsinstellingen geven aan dat zij zoveel mogelijk de deadline van 15 april willen aanhouden De meeste opleidingen maken dus nog steeds op 15 april de uitslag van de selectieprocedure (de rangnummers) bekend, maar als het de opleiding niet lukt de procedure op tijd af te ronden mogen zij de bekendmaking verschuiven naar uiterlijk 15 juni. Als uw zoon of dochter zich heeft aangemeld voor een studie met een selectie (numerus fixus), dan wordt hij/zij door de opleiding geïnformeerd over een eventuele alternatieve selectieprocedure en over de datum waarop de uitslag bekend wordt gemaakt. 

Online oriëntatiemogelijkheden

De meeste onderwijsinstellingen zijn inmiddels gestart met het aanbieden van online mogelijkheden om leerlingen te infomeren en te helpen bij het maken van een keuze of het oriënteren op het vervolgonderwijs Als een leerling gebruik maakt van een online oriëntatiemogelijkheid dan mag hij/zij dit uiteraard gebruiken voor het handelingsdeel LOB. Via de site van de onderwijsinstelling kunt u vinden welke mogelijkheden er worden geboden. U kunt hierbij onder andere denken aan :

  • Online open dag
  • Online voorlichting
  • Chatsessies met studenten
  • Chatsessies met studieadviseurs

Handige sites

Er is online veel informatie te vinden. Hieronder vindt u een aantal links naar handige sites:

Informatie over alle mbo-opleidingen: 

https://www.kiesmbo.nl/

Informatie over alle studies op hbo en universiteit:

https://www.studiekeuze123.nl/info-en-uitleg/corona-en-studiekeuze

Blog van Hermien Miltenburg met nuttige informatie voor ouders:

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/

Studiekeuze in 30 dagen: youtube kanaal met elke dag een filmpje met opdracht:

https://www.youtube.com/watch?v=AE-2hc_6_4s

Podcast van LAKS over LOB en studiekeuze:

https://open.spotify.com/episode/4fZZHzERRy99zzUQ1E3vul

Site waar leerlingen vragen kunnen stellen aan studenten:

https://www.vraaghetdestudent.nl/

Alle informatie over een tussenjaar:

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/

Aanmelden bij het vervolgonderwijs

MBO: Aanmelden bij de school zelf via de site van de onderwijsinstelling voor 1 mei (was 1 april).

HBO en Universiteit: inschrijven via www.studielink.nl Leerlingen hebben hiervoor een digiD met sms-functie nodig. Aanmelden voor 1 juni (was 1 mei).

Hulp nodig?

Leerlingen kunnen met vragen of als ze hulp nodig hebben altijd bij mij terecht. Natuurlijk kunt u ook contact met mij opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. Mijn e-mailadres is: akuijvenhoven@corlaercollege.nl