Nieuws

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

12-09-2022
NieuwsSchoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Eind oktober ontvangt u de schoolfactuur van de vrijwillige ouderbijdrage in uw mailbox. Elke middelbare school krijgt een bepaald bedrag van de overheid waaruit alle kosten voor een schooljaar moeten worden gedekt. In de praktijk blijkt dat de overheidsbijdrage voldoende is om het noodzakelijke te betalen. Iets extra’s valt met die bijdrage niet te bekostigen.

Omdat wij de leerlingen graag iets extra’s willen bieden, bestaat er de vrijwillige ouderbijdrage. De toelating tot de school, de deelname aan het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. Als veel ouders/verzorgers besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet over te maken, dan kunnen we besluiten om bepaalde activiteiten niet door te laten gaan. De kosten worden dan te hoog voor de school.

Een overzicht van de te verwachten schoolkosten per leerjaar is te vinden in de schoolgids.

Stichting Leergeld

Heeft u moeite om de schoolkosten te betalen, dan kunt u wellicht financiële ondersteuning krijgen van Leergeld Nijkerk of Leergeld Amersfoort. Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen.

Ouders kunnen zelf een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. De vergoedingen kunnen per lokale Leergeld stichting verschillen. Leergeld Amersfoort heeft besloten om voor het schooljaar 2022-2023 een vast bedrag per leerling uit te keren van €150,- per schooljaar (ouderbijdrage, schoolreis, excursie, e.d.). Daarnaast helpt Leergeld Amersfoort ouders met een deelvergoeding voor het chromebook. Leergeld Nijkerk geeft ouders een coupon met kortingscode voor de aanschaf van een chromebook. Leergeld Nijkerk draagt verder niet bij aan de schoolkosten.