NieuwsSchooljaar start met de Gouden weken

Schooljaar start met de Gouden weken

De eerste weken van het schooljaar zijn goud waard! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de docenten en de regels van de school. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heeft iedereen de rest van het schooljaar profijt van. Vandaar ook dat we de Gouden Weken zijn gestart met een actief en vol programma om elkaar te ontmoeten, want dat hebben onze leerlingen gemist de afgelopen jaren. En dat terwijl wij als school de relatie met elkaar zo belangrijk vinden.

Ontmoeting en verbinding

In de afgelopen week werden verschillende activiteiten georganiseerd, zodat de leerlingen hun klasgenoten en mentor/coach goed leren kennen. Er gingen klassen naar het Outdoorpark in Almere waar leerlingen een stoere survival hadden. Klassen gingen naar het Klimbos in Garderen en naar De Eemhof in Zeewolde. Ook gingen er leerlingen op kamp naar Drenthe. Er waren activiteiten op school, zoals een spel Minute to win it, een minifestival, theatervoorstellingen en allerlei andere leuke activiteiten. Alles gericht op de de verbinding met de groep. Het was een geslaagde week.

De komende weken wordt er tijdens de lessen ook aandacht besteed aan de groepsvorming en de zaken die daarvoor belangrijk zijn. Zo verwachten we met elkaar een stevig leerklimaat neer te zetten.

Havo/atheneum

Survival in outdoorpark Almere

Op woensdag heeft leerjaar 2 van havo en atheneum kennisgemaakt met hun nieuwe mentor en klasgenoten en is het programma van de dagen erna doorgenomen. Leerjaar 3 van havo en atheneum heeft grotendeels dezelfde klas als afgelopen jaar en hebben vooral bijgekletst met elkaar om vervolgens ook het programma van de komende dagen met elkaar door te nemen. Somtoday is het nieuwe systeem waarin we dit jaar gaan werken en daarom heeft de mentor hierin ook wat praktische zaken met de leerlingen doorgenomen.

Op de donderdag is leerjaar 2 naar het outdoorpark in Almere gegaan om te survivallen. Het was prachtig weer om mooie parcours af te leggen en vervolgens een plons in het water te nemen. Zoals op de foto’s te zien is, was het een modderige boel. Dit weerhield de leerlingen en docenten niet van een duikje! De leerlingen en docenten hebben veel lol met elkaar gehad. De dag werd afgesloten met een lekker patatje. Het was een geslaagde dag!

Leerjaar 3 heeft op deze dag verschillende activiteiten gedaan. Zo was er een ronde met allerlei spelletjes: ballonnentrappertje, boter kaas en eieren, traffic jam, stokkenspel en een enorme stormbaan. Naast deze spellen hebben de leerlingen ook een workshop psychologie gehad waar door middel van psycho-educatie stil werd gestaan bij motivatie en stress. De dag is iets ingekort door de hitte en de leerlingen hebben tussendoor genoten van een heerlijk ijsje!

Op vrijdag was het voor leerjaar 3 de beurt om te survivallen in Almere, wederom een succes! Voor leerjaar 2 bestond deze dag uit een workshop ‘je brein de baas’, de spelletjesronde en een uur sencoaching. Tijdens de eerste workshop zijn de leerlingen aan de slag gegaan met een lessenserie over het herkennen van en omgaan met stress. De sencoaching werd door een externe partij verzorgd. Hierin werden leerlingen door middel van fysieke oefeningen uitgedaagd om rollen in een groep te herkennen en deze uit te proberen in de groep. Het was mooi om te zien hoe de leerlingen hiermee aan de slag gingen.

Al met al ontzettende leuke en intensieve dagen die met recht goud genoemd mochten worden :-)! We willen alle leerlingen een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar toewensen.

Mevrouw N. Kas, docent havo/atheneum

Havo/atheneum

Op kamp naar Drenthe

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit havo 5,

In de eerste schoolweek had ik het genoegen om met uw kind op kamp naar Drenthe te gaan. Best spannend toch weer, we hadden elkaar al een paar weken niet gezien. In de zomervakantie leek school zo lekker ver weg voor de kinderen (en voor mijzelf). Na jaren geen kamp gingen we in een korte tijd voor de tweede keer op kamp. Ik weet dat veel van de kinderen thuis even gepeild hebben of jullie ze niet gewoon ziek konden melden, maar gelukkig stonden de meeste donderdag om 7.45 uur braaf met hun koffertje op school. Deze keer had niemand een airfryer uit de keuken meegenomen, maar er was wel genoeg snoepgoed mee om de hele Boni mee te vullen.

De reden dat ik deze brief aan u richt is om u te complementeren met uw leuke kind. Het viel mij in zoveel kleine dingen op, bijvoorbeeld netjes dankjewel zeggen na het krijgen van iets, zonder mokken hun bordje afwassen, hun bedden zo goed mogelijk achter laten. 

We deden midden op de dag – in de hitte – spelletjes op een veld. Niet ideaal natuurlijk, maar na even aftasten of het wel verantwoord was, deden alle leerlingen fanatiek mee. Ze waren vrolijk en maakten er wat van. Ik zag dat uw kind steeds meer zichzelf durft te zijn en naar zichzelf durft te luisteren. Zo gingen sommige leerlingen op tijd naar bed omdat ze daar behoefte aan hebben of trokken zich even terug omdat het wel erg druk was. Als er iets omviel, vroegen ze een doekje. Als de noodverlichting te fel was, losten ze het op. Ik vind ze leuk samen, ik vind ze leuk tegen ons (de docenten). Ik hoop dat uw kind vol verhalen thuis is gekomen (en dan niet alleen over dat ze in de regen 12 km moesten kanoën…) en ik hoop dat havo 5 als positieve groep het laatste schooljaar in gaat. Op naar het examen. Wat worden ze groot hé…

Mevrouw Veldhoen, mentor H5

Vmbo-tl

Klassenstrijd bij het spel Minute to win it

De afgelopen week zijn de vmbo-leerlingen weer gestart op school. Voor alle klassen werden er activiteiten en mentorlessen georganiseerd die gericht waren op groepsvorming, inhalen van de sociale achterstand en op de regels en normen en waarden weer even goed neerzetten. Zo hebben de T3 en T4 klassen een ochtend een klassenstrijd gevoerd middels het spel ‘Minute to win it’. Verder hebben zij een vlieger gebouwd, hebben ze in de stad Amersfoort een moordenaar gezocht, samen ontbeten, zijn naar het klimbos geweest en hebben een theatervoorstelling gezien. De T2 leerlingen hebben een leuk minifestival gehad en hebben in een grote hal een ware ‘chain reaction’ opgebouwd! Hopelijk motiveert deze prettige start de leerlingen om er weer voor te gaan dit jaar!

Mevrouw Vlecken, docent vmbo-tl

Vmbo-basis/-kader

Genieten van elkaars gezelligheid

De leerlingen van vmbo-basis/-kader hebben een leerzame start gehad met veel activiteiten samen met de mentor gericht op de groepsdynamiek. Van gezellig samen de vakantie bespreken tot aan het spel weerwolven spelen en een toren bouwen in de gymzaal. Allerlei activiteiten die in het teken stonden van elkaar weer ontmoeten en een gezellige gezamenlijke start maken. Ook hebben de basis/kader-leerlingen in het Hart van Holland gewerkt aan de chain-reaction. Daar konden ze hun creativiteit kwijt en stond samenwerking centraal.

Samen met de vmbo-tl-leerlingen hebben zij de week afgerond met een minifestival op het plein. Daar hebben ze kunnen genieten van muziek, wat lekkers en van elkaars gezelligheid.

Mevrouw van Leuveren, docent vmbo-basis/-kader

Vmbo-basis/-kader leerjaar 3

Uit je comfortzone stappen

De eerste week stond nog niet in het teken van de boeken en leren, maar vooral in het ontmoeten en kennismaken. De woensdag werden we door een mooie cabaretvoorstelling verrast hoe je je dromen waar kan maken. De leerlingen werden vervolgens uitgedaagd in de klas door een professionele theaterdocent of rapper. Wat een gave resultaten hebben we gezien en wat talenten. Door uit je comfortzone te durven stappen gebeuren er mooie dingen. En dat willen we bij ons op school, dat iedereen gezien wordt en tot leren komt.

De schoolregels zijn weer eens goed doorgenomen en we mochten donderdag genieten van een heus minifestival op het plein met dj, patat, rodeo stier en wat lekkers! Goed om elkaar op een ontspannen manier te zien! De vrijdag spraken we over het belang van zelfvertrouwen en persoonlijke doelen voor dit jaar. In het klimbos van Garderen konden we daarna zien hoe het met ons zelfvertrouwen gesteld was. Mooi om te zien hoe iedereen zijn grenzen durfde te verleggen en de uitdaging aan ging. Wat ons betreft een mooie basis om dit jaar te starten met elkaar. Op naar een mooi en leerzaam jaar voor iedereen!

Mevrouw Fikse, docent vmbo-basis/kader