Nieuws

Samenwerking in de wijk

17-03-2022
NieuwsSamenwerking in de wijk

Samenwerking in de wijk

Als school hebben we met de gemeente, de Boni (supermarkt vlakbij onze school), jongerenwerk, handhaving en politie gesproken over de onrust in de wijk. Rondhangende jongeren veroorzaken overlast bij de wijkbewoners. Dit is op meerdere plekken in Nijkerk merkbaar, ook rondom de school. Momenteel leidt dit er zelfs toe dat sommige omwonenden van de Boni tijdens de schoolpauzes liever geen boodschappen doen in verband met intimidatie en te grote groepen leerlingen. Dit vinden we als school onacceptabel en om die reden hebben we afgesproken om intensiever samen te werken met onze zorgpartners en de Boni. 

Mocht er sprake zijn van overlast, dan neemt de Boni contact met ons op en dan treden we gezamenlijk op. Jongerenwerk en ook handhaving zal in de avonden wat vaker in de wijk zichtbaar zijn en contact leggen met deze jongeren. Als ouder of verzorger kunt u ons daarbij helpen. Wij vragen u de inhoud van dit bericht met uw zoon/dochter te bespreken. 

Ter informatie. Tussen 26 maart en 6 april is de Boni gesloten i.v.m. een verbouwing. Er zullen dan ook extra camera’s worden geplaatst gericht op het buitenterrein van de Boni.