Nieuws

Remedial teaching op het vmbo

26-09-2022
NieuwsRemedial teaching op het vmbo

Remedial teaching op het vmbo

1) Screeningstoetsen in leerjaar 1

In de komende maanden gaan we in leerjaar 1 van het vmbo screeningstoetsen op het gebied van taal afnemen. Zo komen we zo snel mogelijk te weten welke leerlingen hiaten of achterstanden in hun kennis en vaardigheden hebben, zodat we hier adequaat op kunnen reageren. De leerlingen gaan een screeningstoets spelling en stillezen maken.

De resultaten worden per klas verzameld. Op basis van deze resultaten wordt bekeken of er een vervolgonderzoek of andere vorm van hulp zoals bijvoorbeeld RT-lessen, nodig is. De mentor zal de resultaten van uw zoon of dochter, zo nodig, aan u doorgeven.

2) Dyslexie en dyscalculie

Dyslectische leerlingen en leerlingen die dyscalculie hebben, mogen op school gebruik maken van een pas. Op deze pas staan compensatiemaatregelen waar de leerling baat bij kan hebben.

Aan het begin van het schooljaar inventariseren we welke leerlingen in het bezit zijn van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring. Een kopie hiervan moet namelijk in het dossier van de leerling op school aanwezig zijn. Aan de hand hiervan worden de passen gemaakt. De meeste leerlingen, die dit schooljaar nieuw op school gekomen zijn, hebben de pas inmiddels gekregen. Bij een enkele leerling wachten we nog op de kopie van de officiële dyslexieverklaring. Leerlingen die al langer op school zitten, kunnen de eerder uitgereikte pas gebruiken. In de loop van het cursusjaar wordt er met de leerlingen uit gesproken over hoe zij met hun dyslexie of dyscalculie omgaan en hoe zij de pas inzetten. Ook zullen
eventuele verbeterpunten en/of vragen van de leerling zelf besproken worden.

3) RT en dyslexie in leerjaar 1

Leerlingen die dyslectisch zijn, krijgen in leerjaar 1 van het vmbo Remedial Teaching aangeboden. In eerste instantie wordt er aandacht geschonken aan het gebruik van de dyslexiepas en het programma TextAid. Vervolgens wordt er aandacht geschonken aan het leren plannen en leren bij Engels. Engels blijkt voor dyslectische leerlingen namelijk vaak een moeilijk vak te zijn.

Rond de herfstvakantie zal bekeken worden welke leerlingen kunnen stoppen met deze lessen en welke voortzetting van deze begeleiding nodig hebben. De RT-lessen worden gegeven i.p.v. een ander vak dat de klas op dat moment volgt. Door wekelijks te wisselen zal de leerling niet steeds hetzelfde vak gaan missen. Bij aanvang van deze RT-lessen heeft u hierover een brief ontvangen.

4) Compenserende programma’s voor dyslectische leerlingen

Dyslectische leerlingen uit alle leerjaren kunnen baat hebben bij het gebruik van compenserende programma’s, bijvoorbeeld om teksten uit schoolboeken en/of toetsen voor te laten lezen. Dit hangt sterk af van wat de leerling nodig heeft en waar hij of zij behoefte aan heeft. Op school is hiervoor het programma TextAid aangeschaft. Dit ondersteunende programma draait op het chromebook en kan elke dyslectische leerling gebruiken. Voor het maken van toetsen m.b.v. TextAid is een toetsaccount nodig. De leerling maakt de toets op een leenchromebook in een ‘veilige omgeving’. Bij vragen kunnen de leerlingen en/of ouders altijd contact met me opnemen.

M. van Beek (vaksektieleider RT – Vmbo)
Vmbo-gebouw, kamer 2.09
mvanbeek@corlaercollege.nl