NieuwsRekenvaardighedentoets afgenomen

Rekenvaardighedentoets afgenomen

In alle derde klassen van het vmbo is op vrijdag 3 juli een Rekenvaardighedentoets afgenomen. Goed kunnen rekenen is van belang op de middelbare school en is ondersteunend voor veel vakken. Ook voor de opleiding na het vmbo is en blijft goed rekenen onverminderd belangrijk. De rekenvaardighedentoets die recentelijk is afgenomen was minder talig dan de rekentoets in het verleden. De toets bevatte vragen die het niveau van rekenen toetst en niet hoe goed het taalniveau van de leerling is. Gemiddeld, verdeeld over de drie leerwegen vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-tl, was het resultaat 6,9. Hiermee sluit leerjaar 3 van het vmbo drie jaar rekenonderwijs met een mooi resultaat af.

Rekencoördinatoren vmbo,
F. Schaftenaar en C. Vrijhoef