NieuwsPrijs Beste krant leerjaar 2 havo uitgereikt

Prijs Beste krant leerjaar 2 havo uitgereikt

Leerlingen van klas H2C moesten bij het themavak MMC (mens, maatschappij en cultuur) een krant maken. De opdracht was het sluitstuk van het thema Binding. Belangrijk was dat de leerlingen een eigen identiteit van een krant kozen en daar vervolgens hun inhoud op gingen aanpassen. Leerlingen maakten de hele inhoud van de krant zelf; van puzzel tot artikel, van fotoreportage tot strip. Daarnaast hielden de leerlingen ook goed hun ontwikkelingsproces in de gaten.

Tussen leerlinggroepjes onderling is er een wedstrijd gehouden. De leerlingen met het meest overtuigende beeld wonnen de titel: Beste krant van MMC thema Binding 2021, leerjaar 2 havo. Wim, Josse, Madina, Isabella en Job (groepje 5) hebben met de Kidskrant gewonnen. Ze hebben gewonnen, omdat de identiteit van hun krant goed zichtbaar was in styling en content. De leerlingen krijgen een chocolademedaille uitgereikt. Gefeliciteerd!

Mevrouw T. Radecker