Nieuws

Paarse vrijdag op het Corlaer College

06-12-2021 4 min
NieuwsPaarse vrijdag op het Corlaer College
Goed dat jij er bent!

Paarse vrijdag

Onze school gaat op vrijdag 10 december aandacht besteden aan Paarse vrijdag. In het verleden is dat al vaker gebeurd. Deze dag symboliseert dat je mag zijn wie je bent en wie je wil zijn, ongeacht de seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. We willen op die manier iedereen op het Corlaer College laten voelen dat ze welkom zijn. 

Goed dat jij er bent!

Deze groep is een minderheid in Nederland en heeft vaak te maken met pesten, schelden, intimidatie en geweld. Wij willen als school aan deze groep, maar ook aan andere minderheden laten zien, dat we hen steunen. We komen op tegen pesten en geweld gericht op minderheden, zoals mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, mensen die homoseksueel of transgender zijn. We zeggen tegen iedereen hier op onze school: Goed dat jij er bent! 

We volgen daarin het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus. Hij sloot niemand uit, keek naar alle mensen om en leerde ons om niet te oordelen. Hij zelf gaf ons het gebod: Heb uw naaste lief als uzelf. Vanuit onze christelijke identiteit is onze slogan daarom niet voor niets: Goed dat jij er bent! Wij willen (onder meer) op deze manier laten zien hoe belangrijk gelijkheid voor ons is.

Paarse vrijdag op het Corlaer

We zijn ons ervan bewust dat in onze open-christelijke school verschillende meningen bestaan over dit onderwerp. Daar is uiteraard ruimte voor en daar kan altijd over van gedachten worden gewisseld in respectvolle gesprekken. Vanwege die verschillende meningen willen we op een rustige en passende wijze aandacht schenken aan Paarse vrijdag. Op welke manier gaat het Corlaer College aandacht besteden aan Paarse vrijdag? 

Op deze dag kan er tijdens de dagopeningen aandacht aan worden geschonken. We vragen medewerkers en leerlingen iets paars te dragen om zo te laten zien dat voor hen iedereen mag zijn wie hij wil zijn. Dat is natuurlijk niet verplicht.

De regenboogvlag wordt gehesen bij beide gebouwen. Tevens hebben leerlingen van het Gender and Sexuality Alliance (GSA) in het havo-atheneum-gebouw een plek waar alle leerlingen van Corlaer College terecht kunnen met vragen. Het GSA bestaat uit leerlingen van het Corlaer College die zich willen inzetten om leerlingen te helpen die worstelen met zichzelf. Ze gaan ook leuke activiteiten regelen op deze dag.

Mocht je als leerling aan willen sluiten bij deze groep of worstel je zelf met je geaardheid/gender? Stuur dan een mailtje naar gsa@corlaercollege.nl. Het GSA zal discreet met je gegevens en gevoelens omgaan. Het GSA kijkt samen met jou hoe ze je het beste kunnen helpen of hoe jij het GSA kunt helpen.   

Mede namens het GSA-team,

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rector