NieuwsOuder gezocht voor GMR

Ouder gezocht voor GMR

De Meerwegen scholengroep is de overkoepelende scholengroep waar het Corlaer College onder valt en verzorgt voortgezet onderwijs in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. Vindt u het leuk om mee te denken over het beleid van Meerwegen scholengroep? Bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de organisatie en wilt u een steentje bijdragen aan de verbetering hiervan? Het Corlaer College zoekt een ouder die zitting wil nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Meerwegen. De GMR bestaat uit betrokken ouders, leerlingen en personeelsleden die met het College van Bestuur een brug slaan tussen de medewerkers, ouders en leerlingen binnen de verschillende scholen van Meerwegen. 

De GMR heeft als missie: 

Het constructief toetsen van en bijdragen aan het beleid van de Meerwegen scholengroep, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokken groepen: scholen, leerlingen, ouders en personeel. Dit in het bijzonder om: 

  1. de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 
  2. ervoor te zorgen dat de scholengroep financieel transparant en gezond is (de continuïteit van Meerwegen staat daarbij voorop).

De GMR komt circa zes keer per jaar bijeen. De data voor dit jaar zijn: 22 september, 6 oktober, 5 november, 9 december, 17 februari, 18 mei en 8 juli. Heeft u interesse om zitting te nemen in de GMR, dan kunt u contact opnemen met Leendert Verduijn (personeelslid Corlaer). U kunt een e-mail sturen naar: lverduijn@corlaercollege.nl.

We lezen het graag! Ook als u hierover vragen heeft.

Met vriendelijke groet, 

Leendert Verduijn
Sicco Oegema