NieuwsNieuwe ontwikkelingen bij Rekenen

Nieuwe ontwikkelingen bij Rekenen

Rekenen komt de laatste tijd geregeld in het nieuws. Er staat weer één en ander te veranderen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de veranderingen precies gaan betekenen. Voor ons als school is wel helder dat rekenen ook vanaf schooljaar 2019-2020 een vaste plek in ons onderwijs behoudt. Hoe wij dit vorm gaan geven laten wij (voor een deel) afhangen van de maatregelen die de overheid in dit kader neemt. Daar waar mogelijk stemmen wij het rekenonderwijs af op het niveau van de leerling en de gekozen sector. Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van rekenen nauwkeurig en zullen tijdig ons onderwijs aanpassen.

Op 13 maart hebben de leerlingen van 4 vmbo (basis, kader en TL) voor de derde keer de gelegenheid gehad de Rekentoets te maken. Een twintigtal leerlingen heeft die dag het examen gemaakt. Over ongeveer drie weken verwachten we de uitslag.

Rekencoördinatoren Corlaer College