Nieuws

Nieuw logo voor het Corlaer College

09-10-2023
NieuwsNieuw logo voor het Corlaer College

Nieuw logo voor het Corlaer College

Het Corlaer College heeft een nieuw logo gekregen. Deze verandering komt voort uit de recente fusie tussen de besturen van het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep, wat heeft geleid tot de oprichting van Meerscholen. Hiermee moesten we afscheid nemen van ons Meerwegen poppetje.

Hoewel het ontwerp van het nieuwe logo in lijn is met het logo van Meerscholen, hebben we als school de vrijheid gekregen om het icoon in het logo aan te passen aan onze eigen identiteit, terwijl we onze herkenbare kleur paars behouden. In de briefing hebben we aangegeven dat het nieuwe icoon de kernwaarden van onze school dient te weerspiegelen, met de nadruk op de relatie met de leerling, verbondenheid, betrokkenheid en empowerment. Het moet de slogan “Goed dat jij er bent!” uitstralen en bovendien eigentijds en origineel zijn, passend bij een middelbare school.

Het nieuwe logo vertegenwoordigt wie we zijn en waar we voor staan als school. Het straalt de kernslogan van de school uit: “Goed dat jij er bent!” Deze slogan vat in één zin samen waar het Corlaer College voor staat. Het weerspiegelt de warmte, de waardevolle relaties, de oprechte waardering voor elke leerling en het besef dat elke leerling van betekenis is voor onze schoolgemeenschap. Bovendien straalt het logo energie uit dat leerlingen uitnodigt om met plezier naar school te gaan, zich krachtig te voelen en zichzelf te zijn. Een plek waar luisteren naar elkaar en plezier maken essentieel zijn, en waar het enthousiasme van de docenten de leerlingen energie geeft. Dit alles komt tot uiting in ons nieuwe logo.

In de komende maanden wordt het nieuwe logo geleidelijk geïntegreerd in onze communicatie-uitingen.

Bekijk hier de video: Ons nieuwe logo