NieuwsMBO1 – Entree Corlaer College

MBO1 - Entree Corlaer College

Voor Valentino en Jochem begon het nieuwe jaar erg goed. Zij hebben hun stage-uren afgerond met minimaal 650 uur en afgesloten met een praktijkexamen op de stageplek. Valentino heeft zijn BPV (beroepspraktijkvorming) gevolgd bij Grand Café de Bunckman in Voorthuizen en heeft veel geleerd op het gebied van de keuken waardoor hij verder wil in het koksvak. Jochem heeft zijn BPV gevolgd bij bouwbedrijf VOF Van Ingen in Amersfoort en heeft veel verschillende bouwprojecten meegemaakt. Jochem heeft ervaren dat het timmeren zijn passie heeft. Op 4 januari behaalden zij hun Bewijs van bekwaamheid. Er is in die tijd veel geleerd en ontdekt. Via deze weg willen we de stagebegeleiders/leermeesters hartelijk bedanken voor de begeleiding van Valentino en Jochem.

Van harte gefeliciteerd jongens!