NieuwsLeren van het leven

Leren van het leven

“Onderwijs komt van buitenaf en voegt toe aan wat ik bevat en wie ik ben”, zegt filosoof Emmanuel Levinas. “Docenten moeten het leren mogelijk maken en leerlingen onderwijzen op een manier die hen verrijkt met iets dat totaal van buiten komt.” 

Leerlingen van vmbo-tl, havo en atheneum hebben afgelopen week de examenuitslag gekregen. Het was een feestelijke dag! Een aantal leerlingen doet nog in één of twee vakken examen. Deze leerlingen krijgen de uitslag later. Leerlingen van vmbo-basis en -kader krijgen morgen de examenuitslag. Een spannende dag. We hopen op een mooie uitslag. 

Al onze examenkandidaten hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om kennis op te doen en vaardigheden aan te leren. Ik hoop dat wij als docenten en andere medewerkers erin zijn geslaagd om de leerlingen het onderwijs te geven op de manier die de filosoof Levinas bedoelt, dat we ze meer hebben meegegeven dan kennis uit het leerboek. Wat dat precies is zal voor iedereen persoonlijk zijn. 

Volgens Levinas is de mens verantwoordelijk voor zijn medemens. “Mijn medemens, mijn naaste, maakt fundamenteel deel uit van mijn wereld”, zegt hij. Niet het ‘ik’ staat centraal, want ons zelf ontwikkelt zich in de relatie tot de ander. Levinas ziet hier een relatie met de verhalen uit de Bijbel waarin de zoektocht naar de zin van het leven wordt verbonden aan de omgang met je naaste.

Aandacht voor de ander en de samenleving is er ook in het onderwijs van onze school, bijvoorbeeld in de samenwerking bij het werken op het domein, bij de vieringen en bij contacten tijdens de reisweken of uitwisselingen. Waarschijnlijk zijn onze leerlingen zich er niet altijd van bewust, maar wellicht heeft het toegevoegd aan “wat je bevat en wie je bent”. 

Onze examenkandidaten sluiten een periode van onderwijs op het Corlaer College af. Voor velen begint nu het onderwijs op een vervolgopleiding. Wat nooit ophoudt, is leren van het leven. Ik wens hen allen daarbij heel veel succes en geluk.

Rieneke Brouwer
Conrector havo/atheneum