NieuwsHoop

Hoop

Het is adventstijd, de periode van voorbereiding op het kerstfeest. Jezus kwam om licht in de duisternis te brengen. Rondom Kerstmis luisteren veel mensen graag naar de Messiah van de componist Händel. Wij behoren tot die groep.

Dit muziekstuk stamt al vanaf 1742. Toen Händel begon aan de Messiah was hij net hersteld van een ziekte. Hij was heel bang geweest dat hij het niet zou overleven. Wekenlang bevond hij zich voor zijn gevoel in het donker. Op zijn zoektocht naar steun, troost en geborgenheid zocht hij in zijn bijbel naar teksten waarin sprake was van licht, leven en toekomst. Toen hij beter werd, schreef hij als het ware in één adem de Messiah. Händel had slechts 24 dagen nodig om zijn Messiah te schrijven.

In een van de mooiste gedeelten verwijst hij naar het Bijbelboek Jesaja 40: ‘Comfort ye my people, speak ye comfortably to Jerusalem’ en naar Jesaja 9:

Recitatief – Jesaja 40:1-3
Comfort ye, comfort ye My people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplish’d, that her iniquity is pardon’d. The voice of him that crieth in the wilderness, “Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.” Troost, Troost mijn Volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is. Hoor, iemand roept: “Bereid in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.”

Aria (Bas) – Jesaja 9:1
The people that walked in darkness have seen a great light, and they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.

In deze adventstijd in het crisisjaar 2020 klinken deze troostvolle woorden uit Jesaja ons helemaal als muziek in de oren: Comfort ye, my people!
Het bijzondere is dat de Messiah eigenlijk in eerste instantie bedoeld was om met Pasen uit te voeren. Vanwege de hoopvolle toon is het echter de geschiedenis ingegaan als typisch kerststuk. Zo zijn die woorden adventstekst bij uitstek geworden: Troost, troost mijn volk.

Onze hoop is dat deze muzikale boodschap van Hoop en Licht veel mensen tot troost mag zijn. Wij wensen u alvast gezegende kerstdagen toe.

Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rectoren