NieuwsHoe denken onze leerlingen en ouders over onze school?

Hoe denken onze ouders en leerlingen over onze school?

Binnenkort ontvangen leerlingen en ouders een e-mail met een uitnodiging voor een tevredenheidsenquête. Voor ons is het namelijk belangrijk te weten hoe leerlingen en ouders over onze school denken. Een tevredenheidsonderzoek helpt ons om een indruk te krijgen hoe onze school het doet en wat er volgens de leerlingen en ouders nog beter kan. De vragen in de tevredenheidsenquête gaan over het onderwijs en de sfeer op onze school.

De tevredenheidsenquête wordt afgenomen onder alle ouders én onder leerlingen uit leerjaar 2 en 3 en leerlingen uit leerjaar 4 van havo/atheneum. De leerlingen van de brugklassen en examenklassen worden ontzien, omdat zij meer toetsingsmomenten hebben. De resultaten worden gepubliceerd op de website Scholen op de kaart.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Hartelijke groet,

Iris Wijngaarden