Corlaer College

Havo van Corlaer College is beste school van Gelderland

20 januari 2020

De havo-afdeling van het Corlaer College is de beste school van de provincie Gelderland. Dit blijkt uit het laatste scholenonderzoek van Elsevier Weekblad waarin alle middelbare scholen in Nederland worden beoordeeld.

De cijfers die Elsevier Weekblad gebruikt, komen van de Inspectie. De volgende onderdelen tellen mee: examencijfers, het aandeel zittenblijvers in onder- en bovenbouw en de mate waarin het de school lukt om leerlingen af te leveren met een diploma voor minimaal het niveau dat de basisschool adviseerde. Om te voorkomen dat uitschieters in één jaar een vertekend beeld geven, zijn scores berekend over de drie meest recente jaren waarover gegevens bekend zijn. Bekijk zelf de resultaten op elsevierweekblad.nl/bestescholen.

Het Corlaer College is blij met het behaalde resultaat. Dit laat zien dat ons onderwijs goed aansluit bij de leerlingen. Dinsdag 28 januari kunnen scholieren samen met hun ouders de school zelf bekijken tijdens de open dag.