Nieuws

Filmen in de klas

06-10-2022
NieuwsFilmen in de klas
Meerwegen opleidingsschool

Filmen in de klas

Uw zoon of dochter zal dit jaar ongetwijfeld bij verschillende vakken leraren in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven. Belangrijke onderdelen van het leertraject zijn video-opnames in de klas en reflectie op de lessen. Hoe gaan we om met filmen in de klas?

Elke student die op onze school stage loopt, wordt begeleid door een werkplekbegeleider. Dit is een ervaren vakdocent die samen met de schoolopleider op de school en de instituutsopleider van de lerarenopleiding verantwoordelijk is voor het leertraject dat de student volgt. Binnen ons opleidingsprogramma volgen studenten verschillende intervisiebijeenkomsten, ze zijn betrokken bij schoolactiviteiten zoals excursies, ouderavonden, studiedagen, open dagen, vergaderingen, oudergesprekken, maar ze zijn vooral aanwezig in de lessen van uw kind. We begeleiden onze studenten ontwikkelingsgericht waarbij video-opnames in de klas en reflectie op de lessen belangrijke onderdelen van het leertraject zijn.

Filmen in de klas

  • Filmen in de klas gebeurt op een zorgvuldige manier: er wordt vooraf toestemming gevraagd aan de werkplekbegeleider.
  • Als de student een les opneemt, wordt de video-opname in principe van achter in de klas gemaakt. Dan zijn de leerlingen niet of beperkt herkenbaar in beeld. Alleen wanneer noodzakelijk voor het doel kan de student leerlingen herkenbaar in beeld brengen.
  • Voor het maken van opnames wordt uitsluitend van de apparatuur van de stageschool gebruik gemaakt.
  • De student wordt geacht om de opnames op een veilige manier te uploaden.
  • De student mag zowel tijdens als na afloop van de stageperiode de videobeelden niet delen met anderen,
    behalve met zijn begeleiders.

Mocht u toch moeite hebben met het filmen van uw zoon of dochter, dan vragen we u voor 20 oktober een melding daarvan te maken. U kunt dan onderstaande gegevens naar fg@meerwegen.nl mailen:
Naam leerling:
Naam school:

Deze gegevens worden dan met de werkplekbegeleider en de student gedeeld.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Schoolopleiders Corlaer College