Nieuws

Examens voor MBO1 Entree

22-11-2021 3 min
NieuwsExamens voor MBO1 Entree

Op het Corlaer College wordt de Entreeopleiding MBO1 aangeboden. Vier leerlingen zitten in spanning te wachten op de uitslagen van drie examens: Nederlands lezen en luisteren, Nederlands schrijven, en rekenen. En dat allemaal op niveau 2F, het niveau dat leerlingen aan het einde van het vmbo-basis/kader of MBO niveau 1, 2 en 3 bereikt moeten hebben. 

Naast deze examens worden zij binnenkort beoordeeld op de inhoud van hun LLB Portfolio (Leren en Loopbaan), de uitwerking van de verrijkende leervaardigheden, het praktijkexamen op de BPV (Beroepspraktijkvorming) plek en het mondeling examen Nederlands (gesprekken voeren). Al met al een drukke periode die aanbreekt. We wachten geduldig af en we gaan voor een mooi resultaat! In januari kunnen de leerlingen naar verwachting starten met een vervolgopleiding op mbo 2.

Mevrouw R. Teunissen

Wat is MBO1 Entreeopleiding?

De Entreeopleiding is een mbo-opleiding op maat (niveau 1) waarbij het leren in de werkelijke beroepspraktijk een grote rol speelt. De opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-opleiding niveau 2. Het streven is om in één jaar tijd examen te doen en het diploma te halen. Leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar instromen. Voor onze MBO1 Entree route binnen het Corlaer College hebben we twee uitstroommomenten, namelijk in januari en juli. 

De twee schooldagen zijn de maandag en de dinsdag. Op deze schooldagen werken zij onder begeleiding van een vaste docent aan hun opdrachten behorende bij het examenpakket en tevens krijgen zij één uur per week Nederlands en rekenen, gegeven door een vakdocent.  De overige dagen zijn deze leerlingen bezig om te leren in de beroepspraktijk en lopen zij stage.